Základné dokumenty Slovenského skautingu

Pridané 13.09.2018

Skauting je životný štýl a hnutím spoločenstva ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké myšlienky a hodnoty. Hnutie pre svoje fungovanie a rozvoj potrebuje organizáciu zasadenú do systému fungovania právnických osôb v danej krajine, kde skauting funguje a teda v našom prípade občianske združenie. Základnou a najvyššou právnou normou, ktorú Slovenský skauting (ďalej ako SLSK) musí mať zo zákona sú Stanovy SLSK, ktoré schvaľuje Skautský snem. Všetky ostatné predpisy, ako Organizačný poriadok a interné smernice, vychádzajú z potreby nadstavenia pravidiel fungovania a popísania štruktúry organizácie. Všetky tieto dokumenty sú záväzné pre členov, pracovníkov i účastníkov akcií SLSK. 

Schválené a aktualizované Stanovy SLSK

V najbližších dňoch dostanú všetci štatutári nižších organizačných zložiek nové notárom overené Stanovy SLSK. Ospravedlňujeme sa všetkým, že cesta k novým stanovám bola pomerne dlhá, ale robili sme všetko čo bolo v našich silách, aby sme mali zmenu Stanov SLSK schválenú a potvrdenú Ministerstvom vnútra SR, čo najskôr a zároveň, aby zmena mala čo najmenší dopad na fungovanie organizácie, tj. aby sa neudiala napríklad pri registrácii 2% alebo v období podávania projektov.

Organizačný poriadok SLSK

V máji sme informovali našu členskú základňu ohľadom dostupnosti aktuálne platných kapitol organizačného poriadku. S poľutovaním musíme konštatovať, že tomu nebolo tak. Viaceré zverejnené kapitoly Organizačného poriadku neboli správne, čo vnieslo chaos do niektorých procesov fungovania. Aktuálne pracujeme na aktualizácii všetkých kapitol Organizačného poriadku tak, aby boli v súlade s vyšším právnym predpisom, tj. stanovami, a zároveň aby si jednotlivé kapitoly OP neprotirečili.

Zápisnice

Najnižším právnym predpisom organizácie sú zápisnice zo zasadnutí jednotlivých republikových orgánov. Na i.skautingu aktuálne nájdete všetky zápisnice zo Skautských snemov, Malých snemov SLSK, Zasadnutí Náčelníctva Slovenského skautingu., ktoré máme digitalizované. V prípade, že by niektorí z linkov nefungoval, alebo by ste potrebovali dokument, ktorý tam nie je, tak sa neváhajte obrátiť na Ústredie SLSK a my Vám ho pošleme.

Za všetky spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie