Za bratom Tonkom Broďanim - Kolektívom

Pridané 07.11.2014

12.12.1923 – 7.11.2014

V piatok ráno nás zastihla smutná správa, že nás po dlhej chorobe nás navždy opustil náš skautský brat, dobrý kamarát Tonko Broďani - Kolektív, nositeľ viacerých skautských vyznamenaní aj najvyššieho vyznamenania Radu Strieborného vlka, ktorého bol v posledných rokoch seniorom.

Brat kolektív začal skautovať v roku 1935. Najprv ako člen, radca. Po absolvovaní LŠ ako vodca, vodca zboru, člen náčelníctva a v rokoch 1992 – 1994 ako zástupca náčelníka SLSK a člen Ústrednej rady Českého a Slovenského skautingu. Vo vzdelávaco-výchovnom systéme SLSK – Lesné školy sa venoval výchove skautskej mládeže ako aktívny inštruktor a zástupca vodcu ústrednej lesnej školy. Bol obľúbeným organizátorom mnohých letných skautských táborov. V posledných rokoch bol členom 12. zboru Skarabeus v Žiline.

Brat Kolektív, nech Ti je zem slovenská ľahká!

Peter Janota - Historická komisia SLSK 

 Skauti a skautky sa so svojím bratom rozlúčia v pondelok 10.11.2014 o 1330 hod.  v katedrále  Najsvätejšej Trojice  v Žiline.


Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie