Za bratom Ing. Ľuborom Hottmarom – Dinom

Pridané 06.11.2015

Brat Dino rodák zo Skalice sa začal o skauting zaujímať v roku 1945. Vstúpil do 7. oddielu na Ventúrskej a tomuto oddielu ostal verný až do smrti. Začal ako skaut a postupne prešiel všetky oddielové funkcie až po vodcu. Absolvoval Oblastnú lesnú školu v Perneku a stal sa kvalifikovaným vodcom. Tento viedol až do druhého potlačenia skautingu v roku 1950.

Rokom 1968 nastáva nová nádej, spolu s viacerými bratislavskými oldskautami organizuje prvý radcovský kurz, ktorý je zakončený v júni 1968. Vtedy sa absolventi kurzu rozdeľujú do oddielov a br. Dino obnovuje činnosť 7. odd. M. R. Štefánika v Bratislave. Oddiel celý rok pracuje a spolu s 1. chlapčenským 1.BABP a 4. dievčenským oddielom vytvárajú zbor a idú spolu na tábor. Tento zbor pracuje až do opätovného zákazu skautingu v roku. 1970.

Rok 1989 je tým, v ktorom už po štvrtýkrát znovuožíva skautské hnutie na Slovensku. A br. Dino je pri tom. Spolu s vodcom 1.BABP poriadajú základný radcovský kurz, z ktorého opäť vznikajú 1. a 7. oddiel Bratislava. Po rozbehnutí a zapracovaní skautov (Asi dva roky) obidvaja vodcovia odovzdávajú vodcovskú štafetu mladšej generácii.

V tomto roku boli dvaja bratia požiadaní náčelníkom o zavedenie výpočtovej techniky na Ústredie Slovenského skautingu. Br. Dino bol jedným z nich. Bol otcom prvého skautského počítača v Slovenskom skautingu.

V roku 1989 sa zapája do iniciatívy vzniku BSR, pomáha pri organizácii jej činnosti, je jej členom  a je tiež jeden zo zakladateľov Bratislavských skautských dní

Brat Dino sa stáva okresným vodcom a vodcom oblastnej lesnej školy. Neskôr začína pracovať v odd. OS Bratislava I., ktoré ho vodcom je až do jeho prirodzeného zániku. Svojím skautským srdcom ostáva skautom až do svojej smrti 2.11.2015.

Brat Dino,
NECH TI JE ZEM SLOVENSKÁ ĽAHKÁ!

Nikdy na Teba a tvoje pesničky „Dinovky“ nezabudneme

Peter Janota – Slížik
Bratislava 6.11.2015

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie