Výzva na predkladanie projektov

Pridané 17.12.2015

Grantový program na podporu Slovenského skautingu z Nadácie Baden-Powella.

Slovenský skauting a Nadácia Baden-Powella vyhlasujú grantové kolo pre projekty zborov a oblastí. Uzávierka prijímania žiadostí o podporu je 31.1.2016.

Celková výška finančných prostriedkov na prerozdelenie je 3.000 €, podpora na jednotlivý projekt 100 – 300 €.

Účel použitia prostriedkov nie je obmedzený, primárne majú slúžiť na podporu riešenia problémov alebo financovanie priorít Vášho zboru alebo oblasti.

Čo má žiadosť obsahovať?

Vyplňte on-line formulár alebo na 1-2 strany formátu A4 zrozumiteľne popíšte, čo projekt rieši, kto ho bude realizovať a akým spôsobom a pošlite ho e-mailom na juraj.lizak@skauting.sk. Popis by mal obsahovať aj časový harmonogram, rozpočet projektu a merateľné kritéria úspešnosti projektu.

Konzultácie projektov

V prípade nejasností sa obráťte sa na riaditeľa Ústredia – Juraja Lizáka – Kocúra, e-mailom na juraj.lizak@skauting.sk alebo telefonicky na 0948 901 198.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie