Výzva na organizovanie XVII. snemu SLSK

Pridané 04.05.2016

Výzva na organizovanie XVII. snemu SLSK

V roku 2014 privítala delegátov XVI. snemu Slovenského skautingu Bratislava. Chcete prijať výzvu a zorganizovať snem vo vašom meste? Posielajte návrhy a staňte sa v októbri 2017 hostiteľmi XVII. snemu SLSK.

Náčelníctvo SLSK vyzýva zbory a oblasti, aby v prípade záujmu o organizovanie XVII. snemu SLSK, október 2017, zaslali riaditeľovi Ústredia (juraj.lizak@skauting.sk) návrh projektu s rozpracovaním nasledovných oblastí v termíne do 15. júna 2016.

Popis miesta snemu. Popis by mal obsahovať krátku charakteristiku v tom čo vie ponúknuť daná lokalita snemu, aké zázemie má skauting v danej lokalite, aká je tam dostupnosť hromadnou.

Objekt, v ktorom bude prebiehať rokovanie. Sála by mala mať kapacitu 250 miest na sedenie a ideálne poschodovito usporiadané, vyvýšené pódium, ozvučenie, možnosť premietania. Objekt nemusí byť dostupný od železničnej ani autobusovej stanice pešo, ale maximálne na dva prestupy mestskou hromadnou dopravou.

Objekt, v ktorom bude zabezpečené ubytovanie. Ubytovanie je nutné zabezpečiť v dvoch variantách. V jedno a dvoj lôžkových izbách, kapacita približne 50 osôb. Na karimatkách a ideálne vo viac menších miestnostiach, ako jednej veľkej telocvični. Oba objekty by mali byť dostupných chôdzou z miesta konania snemu.

Objekt, v ktorom bude zabezpečené stravovanie. Organizátori zabezpečujú v priestoroch sobotný obed, večeru a nedeľný obed. Kapacita nemusí byť na všetkých účastníkov snemu stačí aj na polovicu. (kapacita + vzdialenosť od miesta rokovania)

Sprievodný program. Aktivity na oba večery a prípadne počas obednej prestávky.

Orientačný rozpočet zahŕňajúci prenájom sály, ubytovanie, strava, sprievodný program.

Ďakujeme za spoluprácu a v prípade otázok neváhajte kontaktovať riaditeľa Ústredia SLSK.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie