Vyjadrenie Slovenského skautingu k Ťažkému týždňu s Janom Gorduličom

Pridané 05.04.2018

Dňa 4. apríla o 17.00 v rámci cyklu vtipno-sarkastických videí imitujúcich správy vymenoval Ján Gordulič organizácie či strany sympatizujúce so Slovenským štátom – chlapcov ĽSNS, Slovenskú pospolitosť a iné „skautské kluby“.

Napriek tomu, že sme si vedomí  širšieho významu slov  a zdanlivo všeobecných pomenovaní „skauting, skaut, či skautský“, voči takémuto označeniu, použitému v uvedenej relácii, sa ostro ohradzujeme, keďže verejnosť a médiá nevnímajú rozdiel medzi označením „skautský klub“ a oficiálnou skautskou organizáciou Slovenský skauting pôsobiacou na území Slovenskej republiky. Slovo skautský pomenováva systém práce a typ organizácií pracujúcich podľa presne predpísanej metodiky, cieľov výchovy, princípov a poslania. Je pre nás nemysliteľné, aby sa označenie „skautský klub“ používalo v spojení s radikálnymi pravicovými politickými stranami a organizáciami sympatizujúcimi s totalitným režimom ktoréhokoľvek typu.

Slovenský skauting, jeho nižšie organizačné zložky či členovia nie sú sympatizanti Slovenského štátu, ktorý vznikol 14. marca 1939. Spomínaný dátum si pripomínajú v duchu pietnej spomienky na prvý zákaz fungovania skautských organizácií na území Slovenska a na skautských vedúcich, ktorých osudy sa skončili v koncentračných táborov alebo, v lepšom prípade, v exile.

Vyhlásenia organizácie Slovenský skauting
z roku 2017 a 2018 k 14. marcu 1939

Nie sme historici a predsa sa histórii skautských a mládežníckych organizácií venujeme.

Slovenský skauting funguje na území Slovenska viac ako 100 rokov. Sme si plne vedomí ťarchy odkazu našich predchodcov aj so všetkými pochybeniami, ktoré sa v minulosti stali. Pre spracovanie histórie a činnosti našej organizácie má Slovenský skauting zriadené špecializované pracoviská – Skautské múzeum a Historická komisia Slovenského skautingu. Tieto pracoviská sa venujú výskumu a zhromažďovaniu informácií, ich archivácii a spracovávaniu historických dokumentov, ktoré pretavujú do publikačnej činnosti v podobe náučnej či odbornej literatúry venujúcej sa histórii mládežníckych organizácií. V prípade záujmu poskytneme médiám odborné stanovisko či článok spracovávajúce tému zákazu skautingu a vzťahu skautských organizácií k totalitným režimom, ktoré pôsobili na území Slovenska.

Aktualizované 6.4. 2018 o 15:00 o reakciu:

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie