Vyjadrenie k evakuácii letného tábora pri obci Dubové

Pridané 11.08.2017

V noci z  10. na 11. augusta bol z dôvodu veternej smršte evakuovaný skautský tábor pri obci Dubové. Prudký nárazový vietor poškodil alebo zničil časť táborovej výbavy a niektorí účastníci tábora boli ľahšie zranení.

Tábor sa konal od 30. júla neďaleko Turčianskych Teplíc pri obci Dubové. V čase búrky sa na tábore nachádzalo spoločne 57 osôb , z toho 14 bolo plnoletých. Po utíchnutí najväčšieho nárazového vetra začali starší členovia s evakuáciou účastníkov do časti obce Požehy – Dubové. Z Požeh boli účastníci presunutí hasičským záchranným zborom do kultúrneho domu v obci Dubové. Počas veternej smršte boli ľahko zranení traja účastníci tábora, ktorí boli následne ošetrení v nemocnici v Martine. Vedenie letného skautského tábora sa rozhodlo letný tábor 26. zboru ukončiť a účastníci cestujú naspať domov do Výčap - Opatoviec. Vedenie organizácie, ako aj vedenie tábora, by sa chcelo poďakovať starostovi obce pánovi Ing. Ľubomírovi Lettrichovi a jej obyvateľom za poskytnutie prístrešia a výpomoc pri evakuácii účastníkov letného tábora.

Pobyt v prírode patrí medzi sedem základných metódy skautingu. Vedúci skautských oddielov, ako aj deti sú celoročne pripravovaní, aby zvládali náročné situácie spojené s pobytom v prírode a účasti na letnom stanovom tábore. Vedenie organizácie neuvažuje od upustenia od našich letných stanových táborov.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie