Vyhlásenie Slovenského skautingu k utečeneckej kríze

Pridané 14.09.2015

Svetom hýbe množstvo tém. Pozitívnych, smutných, kontroverzných, akútnych. Za každou sa skrýva množstvo príbehov konkrétnych ľudí, ktorých tieto situácie ovplyvňujú.  

Predovšetkým v Európe teraz rezonuje téma utečencov. Ľudí, ktorí zo strachu pred ohrozením a prenasledovaním, ako aj s cieľom žiť v lepších podmienkach, opúšťajú svoje domovy. Zvolili si toto riešenie ako jediné možné východisko zo svojej situácie – útek, nelegálny pohyb cez hranice, ohrozenie svojho života a zdravia, ako aj života a zdravia svojich blízkych.

Aktuálna situácia zasahuje do množstva oblastí života a spoločnosti - politiky, sociálnej pomoci, legislatívy, ako aj edukácie a hodnotového nastavenia a ďalších. Vyžaduje hľadanie riešení vo všetkých častiach celkového pohľadu.

Kde je úloha nás, skautov, členov viac ako 40 miliónovej celosvetovej organizácie, zloženej z ľudí najrôznejších kultúr, národov a etník? 

Tak, ako vždy - v dodržiavaní skautského zákona a sľubu. Veľmi jasne definuje morálne zásady a hodnoty, ktorými sa riadime. Naším vzorom je skaut, ktorý je priateľom všetkých ľudí dobrej vôle a bratom každého skauta a je osožný a pomáha iným. Hodnoty, ktorými žijeme, hovoria o tolerancii, priateľstve, pomoci, empatii, o celosvetovej jednote. Ako nositelia Betlehemského svetla sme zároveňaj nositelia symbolu pokoja.

Preto by sme radi ako Náčelníctvo Slovenského skautingu povzbudili a vyzvali členov našej organizácie, aby žili skautské hodnoty. Aby sa v našich postojoch zrkadlila tolerancia, empatia, pomoc, ako aj kritické myslenie a vlastná angažovanosť. Ako výchovná organizácia dlhodobo podporujeme tieto hodnoty v našom programe. Nebojme sa ako jednotlivci, na svojich postoch, vo svojom okolí, konať ako skauti aj teraz.

Vzdelávanie, aktivity a pomoc 

V septembri nás čaká víkendový seminár Rozhľadňa o globálnom vzdelávanía pomoci, v októbri tematický blok na Sympóziu. Okrem toho je tu priestor pre všetky oddiely a zbory, aby do svojho programu zaraďovali aktivity s cieľom rozvoja vyššie spomínaných hodnôt.

Na Slovensku sa formuje pomoc v rôznych podobách. Občianska iniciatíva Výzva k ľudskosti poskytuje okrem deklarácie hodnôt priestor na nájdenie ďalších tipov na priamu pomoc podľa svojho rozhodnutia a možností. 

Budeme radi, ak sa do hľadania možností pomoci a zapojenia skautov, ako aj zdieľania tipov a nápadov, zapojíme všetci. Prispieť do diskusie môžete mailom na rozvoj@skauting.sk.

So skautským pozdravom
Náčelníctvo Slovenského skautingu

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie