Vydali sme nové Odborky!

Pridané 12.09.2016

V novom odborkovníku prinášame prehľad doteraz vydaných a aktuálnych odboriek a výziev. Okrem nich tu nájdeš aj voľné moduly programovej ponuky a najvyššie možné ocenenia, ktoré môžeš v rámci programu dosiahnuť – Vlčí skaut a Orlí skaut. Expertské odborky oceníš, ak si v niektorej oblasti odborníkom. V Odborkovníku nájdeš znenia konkrétnych úloh. Plné znenie odboriek s poznámkami a vysvetlivkami hľadaj na www.skauting.sk v sekcii Program.   
           
Odborky dopĺňajú všeobecný rozvoj osobnosti pokrytý stupňami skautského chodníka a umožňujú skautom a skautkám lepšie poznávať vybrané oblasti a zdokonaľovať sa v nich. 

Odborky pre vĺčatá a včielky sú nastavené tak, aby ich bolo možné plniť kolektívne, s celou družinou, či oddielom. Odborku, ktorú budú deti v rámci programu plniť, môže vybrať vodca (radca)  alebo si deti môžu odborku vybrať spoločným hlasovaním.

Odborky určené pre skautov, rangerov a roverov sú naopak individuálne a väčšina sa skladá z dvoch stupňov. Zelený stupeň má motivačnú funkciu, pri červenom stupni sa nadobúda hlbšia odbornosť, znalosti a zručnosti. Splnenie každej úlohy potvrdzuje zodpovedná osoba, pričom odborku si môže skaut plniť aj mimo skautského prostredia – v škole, doma, atď.     

Brožúrku Odborky si môžete zakúpiť v Toteme na totemsro.sk alebo osobne na akciách Radcovské fórum a Sympózium!  

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie