Všetko čo potrebujete vedieť o hodnosti radcu

Pridané 07.07.2017

Prinášame vám článok číslo 2 z edície 4 hodnosti v Slovenskom skautingu. Prvý si môžete prečítať tu. Hodnosť radca môže člen Slovenského skautingu získať po úspešnom zložení radcovských skúšok, na tie sa môže dostať dvoma spôsobmi.

Prvý z nich je, že sa zúčastní radcovského kurzu organizovaného oblasťou alebo národnou úrovňou. Zborové radcovské kurzy už nie je možné organizovať, RFko a iné motivačné akcie nenahrádzajú radcovský kurz.

Podmienky účasti na radcovskom kurze

 • vek 14+
 • splnený Nováčik
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového vodcu

Po úspešnom absolvovaní kurzu získa účastník potvrdenie, ktoré mu vydá realizačný tím radcovského kurzu. Na to, aby sa mohol zúčastniť skúšok, okrem potvrdenia, potrebuje ešte

 • ukončenú radcovskú činnosť (realizácia troch družinoviek), ktorú mu schváli tím radcovského kurzu
 • splnenú odborku Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. Pomoci

Druhý spôsob, ako získať hodnosť radca je priamo sa prihlásiť na radcovské skúšky, potrebné je splniť nasledujúce podmienky

 • vek 16+
 • funkcia radcu družiny alebo zástupcu radcu 2 roky, alebo absolvovanie základného kurzu
 • splnený Nováčik
 • zložený skautský sľub
 • odporúčanie oddielového alebo zborového vodcu
 • ukončená radcovská činnosť (realizácia troch družinoviek), ktorú schvaľuje oddielový vodca, oblastný inštruktor alebo iný inštruktor
 • splnená odborka Prvá pomoc, zelený stupeň alebo absolvovaný minimálne 8-hodinový kurz 1. pomoci
 • potvrdenie o vyššie uvedených skutočnostiach od oddielového vodcu, oblastného inštruktora alebo iného inštruktora

Samotné radcovské skúšky prebiehajú formou rozhovoru pred komisiou a pozostávajú z:

 • 1 otázky z nosných tém
 • 2 otázok z ostatných tém
 • modelovej situácie

Na úspešné zloženie je nutné vyhovieť z 1 otázky z nosných tém + z 2 otázok z ostatných tém alebo z 1 otázky z ostatných tém a modelovej situácie.

Absolvent radcovskej skúšky získa

 • radcovský dekrét
 • právo nosiť radcovskú nášivku (smrek) na cípe šatky svojej vekovej kategórie

V prípade otázok k hodnosti radca sa neváhajte obrátiť na Radu pre vzdelávanie (vzdelavanie@skauting.sk).

Kalendár akcií

apr24
máj10
máj25
CASSIOPEIA
Hermanovce

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
252
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
77
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
64
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
44
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
64

Spolu hlasov: 501

Zdieľanie