Ústredie SLSK s novou adresou

Pridané 25.03.2015

V decembri 2013 sa Ústredie Slovenského skautingu presťahovalo v rámci mesta z Račianskej 96 na Mokrohájsku cestu 6. Nakoľko je zmena sídla viazaná na odsúhlasenie uznesenia snemu, ako najvyššieho orgánu, prichádza definitívna zmena sídla ako aj fakturačnej adresy v marci 2015.

V súvislosti s touto zmenou adresy sídla Ústredia Slovenského skautingu (tj. aj fakturačnou adresou) zašleme každému zborovému vodcovi nové a notársky overené stanovy, ktoré napr. využijete pri registrácii na 2%, predkladaní žiadostí o dotáciu, zakladní bankového účtu a iné.

Poštová a fakturačná adresa:

Slovenský skauting, o.z.
Mokrohájska cesta 6
841 04 Bratislava 4

TIP: Pozrite si mapu ako sa dostať na Ústredie.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie