Účtovná závierka a zúčtovanie so štátnym rozpočtom za rok 2013

Pridané 31.12.2013

S koncom roka je spojená aj povinnosť, vyplývajúca zo Zákona o účtovníctve, spracovať ročnú účtovnú závierku za rok 2013 (Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch) a Zúčtovanie so štátnym rozpočtom. V súvislosti s účtovnou závierkou je potrebné vypracovať aj daňové priznanie – to však predkladáte priamo na daňový úrad v termíne do 31.3.2014.

Čo treba poslať v januári 2014?
1) Tlačivo účtovnej závierky s vyplnenými výkazmi príjmov a výdavkov a majektu a záväzkov
2) Zúčtovanie so štátnym rozpočtom

Kam posielam?
4) E-mailom na barok@skauting.sk
5) Poštou na adresu: Slovenský skauting, Mokrohájska 6, 841 04  Bratislava 3

Výkazy nám stačí poslať len e-mailom, netreba nám ich posielať ešte duplicitne poštou. Poštovú adresu uvádzame len pre tých, ktorí nemajú prístup k internetu a nemôžu nám výkazy poslať e-mailom.

Dokedy posielam?
Do 31.1.2014 (rozhoduje dátum odoslania e-mailu, resp. pečiatka na poštovej obálke).

Rady k ročnej závierke a zúčtovaniu so ŠR:
- všetky formuláre treba vyplniť k dátumu 31.12.2013 (teda za celý kalendárny rok. Zbory, ktoré vznikli v priebehu roka 2013 ich vypĺňajú od dňa svojho vzniku do konca roka 2013)
- peniaze, ktoré ste získali na základe bodov v regrantingovom systéme (na základe Zmluvy o dotácii) sú „dotácia“, pretože zdrojom týchto príjmov je MŠ SR. Rovnako do tejto kategórie spadajú aj peniaze, ktoré skautské oblasti získali na základe grantového kola Aktivity zborov a oblastí.
- zbory a oblasti, ktoré získali peniaze z grantu Odklínanie hradov a Dobré partie, tieto peniaze zaúčtujú do kolónky „z darov a príspevkov“ (nie dotácia), lebo zdrojom týchto príjmov je Nadácia PONTIS (resp. Západoslovenská energetika)
- skautské oblasti, ktoré získali peniaze z registračných príspevkov, tieto financie vykazujú v kolónke „z darov a príspevkov“ (nie dotácia), lebo nejde o finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu
- zbory a oblasti, ktoré získali peniaze z 2 %, uvedú túto sumu v časti „Z podielu zaplatenej dane“)

Návod na vypĺňanie výkazov dostane každý zborový vodca elektronicky na e-mailové adresy zborových vodcov a tiež si budete môcť všetky podklady stiahnuť z nášho webu www.i.skauting.sk.
Všetky podklady nájdete na www.i.skauting.sk v časti Financie/Účtovná závierka.

Prípadne si ich môžete vyžiadať na adrese barok@skauting.sk.

V prípade akýchkoľvek nejasností sa informujte u brata Baja na e-mailovej adrese barok@skauting.sk alebo telefónnom čísle 02/44640154.

Kalendár akcií

feb13
Lavínový kurz
Chata M. R. Štefánika, Nízke Tatry
feb20
Malý snem 2015
Banská Štiavnica

Zdieľanie