„Totalita vylučuje skauting – skauting vylučuje totalitu.“

Pridané 13.03.2017

Slovenský skauting si v týchto dňoch pripomína dva významné míľniky v dejinách Slovenska,  25. február a 14. marec, stojace na začiatku oboch režimov, ktoré zviazali Slovensko totalitnou vládou. Počas obidvoch režimov bola činnosť skautských organizácií na území Slovenska zakázaná a skautskí vedúci boli perzekvovaní. Cítime, že je našou povinnosťou pripomínať ich obetu a neskoršie zásluhy pri obnovovaní činnosti skautskej organizácie na Slovensku.

Obete totalitných režimov si uctili predstavitelia Slovenského skautingu aj minulý rok na spomienkovej akcii k sedemdesiatemu výročiu založenia mohyly na Ivančene a jej slávnostnému znovuotvoreniu. Mohyla na Ivančene je venovaná piatim skautom popraveným gestapom ku koncu druhej svetovej vojny.

Vnímame, že činnosť politicky nezávislých mládežníckych organizácií formujúcich deti a mládež k univerzálnym hodnotám je aktuálna aj v dnešnej dobe zvýšenej radikalizácie mládeže. Slovenský skauting je jedným z mnohých dobrých príkladov organizácií, ktoré vedú deti a mládež k vlastenectvu a rozvoju duchovných hodnôt ruka v ruke s princípmi humanizmu a demokracie.

Nezlučiteľnosť skautských hodnôt s ideológiami hlásajúcimi totalitu alebo sympatizujúcimi s ňou vyslovilo viacero významných skautských osobností.

„Mnoho ľudí sa nechá odlákať nejakým novým politikom s extrémnymi myšlienkami. Nikdy neverte nápadom jedného človeka, kým sa na ne nepozriete zo všetkých uhlov pohľadu. Extrémne myšlienky málokedy prinesú niečo dobré; v dejinách nájdeme plno príkladov, ako sa niekde skúšali, ale vždy zlyhali.“

Zakladateľ svetového skautského hnutia – Lord Robert Baden-Powell
v knihe Skauting pre chlapcov.

Totalita vylučuje skauting – skauting vylučuje totalitu.

Zakladateľ skautingu v Československu Anton Benjamín Svojsík
po návšteve Sovietskeho zväzu.

Vedenie organizácie povzbudzuje svojich členov, aby ani v dnešnej dobe nepodliehali extrémistickým ideológiám a v odkaze zakladateľov skautingu budovali demokratickú pluralitnú spoločnosť, ktorej základom je tolerancia a diverzita názorov.


Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom. Pôsobí najmä v oblasti výchovy detí a mládeže, neformálneho vzdelávania detí a mládeže, vzdelávania dobrovoľných a profesionálnych pracovníkov s mládežou, dospelých a mladých lídrov, občianskej participácie mladých ľudí na živote spoločnosti, cieľavedomej výchovy mladej generácie k demokracii, prevencie pred vznikom závislostí, ochrany životného prostredia, sociálnych aktivít a práce so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, podpory dobrovoľníctva mladých ľudí a voľnočasových aktivít pre mladých ľudí.

Kalendár akcií

apr24
máj10
máj25
CASSIOPEIA
Hermanovce

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
252
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
77
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
64
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
44
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
64

Spolu hlasov: 501

Zdieľanie