Štartujeme medzinárodný projekt globálneho vzdelávania

Pridané 11.06.2015

Slovenský skauting je zapojený do medzinárodného projektu v oblasti globálneho vzdelávania. Hlavným cieľom projektu je upozorniť na aktuálne globálne témy a obohatiť nimi už zabehnutý systém skautského vzdelávania.

Cieľ projektu bude napľňaný prostredníctvom úzkej spolupráce partnerov projektu so skautskými radcami a vodcami, ktorí budú môcť po absolvovaní prípravných seminárov sprostredkovať skautom vo svojich družinách a oddieloch bližšie informácie o globálnych témach akými sú napr. znižovanie chudoby, vzájomná rovnosť a previazanosť, riešenie konfliktov, udržateľný rozvoj, sociálna spravodlivosť či ľudské práva. Odhadovaný dosah projektu vo všetkých partnerských krajinách je zapojenie približne 2800 skaustkých radcov a vodcov a až okolo 52 000 skautov.

Okrem samotného globálneho vzdelávania budú v rámci projektu podporené aj dobrovoľné aktivity súvisiace s globálnymi témami, ktoré budú navrhnuté a realizované skautskými družinami a oddielmi. Súčasťou projektu je aj tvorba metodológie, publikácií, databázy vzdelávacích programov, či medzinárodná TED konferencia k Európskemu roku rozvoja v Českej republike koncom roka 2015.

Projekt sa začal realizovať s finančnou podporou Európskej Únie v roku 2015, v „Európskom roku rozvoja“, a bude trvať tri roky do konca roku 2017. Predkladateľom a hlavným koordinátorom projektu je česká oganizácia NaZemi zaoberajúca sa globálnych vzdelávaním. Okrem nej je do projektu zapojených ďalších 10 skautských a rozvojových organizácií zo Slovenska, Česka, Poľska, Nemecka, Veľkej Británie, Slovinska a Grécka. Zo Slovenska sa popri Slovenskému Skautingu na projekte podieľa aj organizácia globálneho vzdelávania, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj. Projekt je pokračovaním úspešného kurzu Svet po skautoch, ktorý bol realizovaný v Českej republike v roku 2014.

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚ.  

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie