Stále môžete písať projekty Dobrý nápad a ísť na Roverway 2016 zadarmo

Pridané 24.09.2015

 

Si za konkrétne činy namiesto rečí?

Ak máš dobrý nápad na tvoj vlastný globálny projekt, teraz je jedinečná príležitosť ako naň získať podporu a ešte aj vyhrať bezplatnú účasť na Roverway 2016 vo Francúzsku!

Ako sa zapojiť:

 

Uzávierka: 15. októbra 2015

Vyhodnotenie projektov: najneskôr polovica októbra 2015

Uskutočnenie projektov: do konca roku 2015

Aké sú bonusy keď sa zapojíš:

 • Spomedzi projektov budú vybraté tie najlepšie - hodnotiť sa bude zmyslupnosť,  kreativita, inovatívnosť a efektívnosť
 • Desať najlepších projektov bude podporaných sumou do 80 Eur na projekt
 • Predkladateľ najlepšieho projektu získa možnosť zúčastniť sa v auguste 2016 na Roverway vo Francúzsku
 • Všetky projekty bude možné po zrealizovaní započítať aj do projektov v rámci Orlieho skauta

 

Čo to vlastne je globálny projekt?

Okruhy globálnych tém (viac v dokumente „Ako na to“):

 • Globalizácia a vzájomná prepojenosť, 
 • Globáblne problémy a rozvojová spolupráca,
 • Multikulturalizmus,
 • Životné prostredie,
 • Ľudské práva

 

Globálne princípy (viac v dokumente „Ako na to“):

 • Globálna zodpovednosť, 
 • Solidarita,
 • Participácia,
 • Vzájomná prepojenosť,
 • Spolupráca,
 • Sociálna spravodlivosť a rovnosť,
 • Otvorenosť a kritické myslenie,
 • Udržateľný rozvoj

 

Tešíme sa na všetky vaše dobré nápady, veľa šťastia pri písaní!

Tento projekt je realizovaný s finančnou podporou Európskej Únie. Za obsah projektu zodpovedajú výhradne partneri projektu a ako taký nemôže byť považovaný za stanovisko EÚAnketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie