Slovenský skauting získal medzinárodný certifikát kvality skautských organizácií

Pridané 14.07.2016

Slovenský skauting získal medzinárodný certifikát kvality skautských organizácií, ktorý je v prvom rade dokladom toho, že na Slovensku robíme rovnako kvalitný skauting, ako v krajinách ku ktorým vzhliadame s bázňou a hľadáme v nich inšpiráciu na naše napredovanie a činnosť.

Čo je GSAT?

GSAT (Global support assessment tool) je nástroj rozvoja a podpory skautských organizácií, ktorým pomáha získať externú spätnú väzbu na ich činnosť, riadenie a celkovú implementáciu skautingu. Zároveň slúži aj ako systém na meranie štandardu a kvality skautských organizácii na celom svete. GSAT vytvorila v spolupráci s WOSM (Svetová organizácia skautského hnutia) francúzska auditorská a výskumná spoločnosť SGS (Societé Générale de Surveillance).

Ako sa dá certifikát získať?

Zapojenie sa do hodnotenia je dobrovoľné a každoročne WOSM vyberie niekoľko skautských organizácií, ktorým poskytne túto jedinečnú možnosť získať zrkadlo o svojej činnosti. Následne si národná skautská organizácia dohodne termín auditu a pripraví si podklady na dimenzie skautingu ktorým sa hodnotenie venuje.

Čo pre nás certifikát znamená?

V prvom rade je dokladom toho, že na Slovensku robíme rovnako kvalitný skauting, ako v krajinách ku ktorým vzhliadame s bázňou a hľadáme v nich inšpiráciu na naše napredovanie a činnosť. Už sa nemusíme pozerať na kvalitu skautingu na Slovensku iba skrz optiku počtu členov. Súčasťou hodnotenia je aj externá spätná väzba a návrhy na zlepšenie, ktoré sú pre našu organizáciu veľmi dôležité a verím, že ich využijeme pri príprave ďalšieho strategického plánu.

Certifikát má obmedzenú platnosť a o ďalšie tri roky môžeme požiadať o opätovné hodnotenie našej organizácie, vďaka čomu môžeme sledovať jej vývoj a pokrok.

Viac o GSAT

O celkovom hodnotení ešte pripravíme podrobnejšiu správu a zverejníme celkové výsledky našej organizácie. V prípade, že vás celý mechanizmus hodnotenia zaujal a chceli by ste sa o ňom dozvedieť viac tak navštívte stránky WOSM, na portáli EuroScoutInfo.com nájdete aj články o jednotlivých skautských organizáciách.

Foto: Marián Suvák

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie