Slovenský skauting vstupuje do International Catholic Conference of Guiding

Pridané 18.05.2015

V sobotu 25. apríla 2015 schválilo náčelníctvo vstup Slovenského skautingu (SLSK) do International Catholic Conference of Guiding (ICCG), platformy pre katolíckych skautov a skautky pod Medzinárodnou asociáciou skautských vodkýň a skautiek (WAGGGS), avšak veľká časť jej činnosti má ekumenický charakter. ICCG je jedinou rozpoznanou náboženskou platformou vo WAGGGS.

Dôvodov prečo sme sa rozhodli vstúpiť do ICCG je niekoľko. Na Slovensku je stále málo publikácií, či vypracovaného programu duchovného charakteru, hoci aj pre veriacich členov našej organizácie. Tento deficit materiálov môžeme načerpať napríklad aj od ICCG ktorý ma dlhoročné skúsenosti s tvorbou duchovného programu. Má dobre rozpracované materiály a príručky k tvorbe duchovných aktivít, hotové meditácie, programy­ a pravidelné online aktivity ponúkajúce návrhy konkrétneho duchovného programu pre skautov a skautky všetkých vekových kategórií. Mnohé z týchto vecí sme prekladali do slovenčiny, čerpali sme od nich inšpirácie k aktivitám k Betlehemskému svetlu, či Skautskému týždňu za mier.

ICCG organizuje konferencie, či stretnutia, kde prezentuje  a sprístupňuje existujúce programy, ale tiež otvárajú priestor na diskusiu a riešenie aktuálnych problémov jednotlivých zúčastnených krajín. Vstupom do ICCG sa môžeme zúčastňovať na ich workshopoch a stretnutiach. Okrem vlastných akcií je ICCG pripravené na pozvanie pripraviť  a uskutočniť duchovný program na akciách organizovaných národnými organizáciami.

ICCG napomáha duchovnému rozvoju každej členskej organizácie. Je miestom, kde národné organizácie zdieľajú svoje „best practises“ a tie sú ďalej zdieľané medzi všetkými členskými organizáciami (napr.: spôsob roznášania Betlehemského svetla).

Vstup do ICCG sme konzultovali i s českým Junákom, ktorý sa o kontakte so skautmi z rôznych zemí združených v ICCG vyjadril: „Jejich zkušenosti z této oblasti jsou velmi často výraznou inspirací pro rozvoj aktivit rázu pro náš region. A to nejen pro věřící katolíky, ale i pro příslušníky jiných církví či nevěřící (v rámci Junáka pořádáme např. i tzv. duchovní výchovy pro nevěřící).“ (Text z vyjadrenia Junáka k vstupe do ICCG vyžiadaný Náčelníctvom SLSK).

Komunikáciu s ICCG, ako aj riešenie prípadných úloh preberá na starosti Duchovná rada Slovenského skautingu a vyberie člena, ktorý bude riadnym zástupcom SLSK vo veciach týkajúcich sa činnosti a vzťahu k ICCG. Zástupca bude svoje konanie voči ICCG konzultovať so zahraničným komisárom a predsedom Duchovnej rady.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie