Slovenský skauting otvorený všetkým bez rozdielu

Pridané 24.07.2018

Stanovy, základný dokument našej organizácie, uvádzajú: „Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.“ Teda skautkou či skautom sa môže stať každý, kto sa stotožní so skautskými hodnotami.

Mať v stanovách takúto všeobjímajúcu definíciu členstva je pre našu organizáciu silný záväzok a je nutné, aby táto definícia nebola utopistickým opisom nikdy sa nenapĺňajúcej skutočnosti, ale aby sa stala živou, každodennou realitou organizácie. V očiach verejnosti, donorov, rodičov našich členov a aj členov samotných je každé možné porušenie brané citlivo a je nutné ho verejne vysvetliť.

11. júla 2018 bola v médiách v susednom Maďarsku uverejnená správa, že tamojšia skautská organizácia neprijíma do svojich radov deti rómskeho pôvodu. (Pozri pôvodný text v maďarčine alebo správu publikovanú v spravodajstve v anglickom jazyku.)

17. júla 2018 zverejnila skautská organizácia v Maďarsku tlačovú správu, ktorou vysvetľuje vzniknutú situáciu a vzťah medzi gymnáziom a organizáciou. Pre Slovenský skauting je vysvetlenie nášho zahraničného partnera dostačujúce.

Zároveň musí Slovenský skauting reagovať na pôvodný text, ktorý uvádza, že podobné odmietnutie sa odohralo aj na území Slovenska.

Týmto vyhlasujeme, že pôvodcom tohto konania nebola naša organizácia, ktorá dlhodobo podporuje a rozvíja svoje aktivity v sociálne vyčlenených komunitách na východnom Slovensku. Projekt Slovenského skautingu špecificky zameraného na rómsku minoritu aktuálne funguje vo viac ako troch obciach, pričom najaktívnejšie skupiny máme v lokalitách obcí Varhaňovce a Terňa. Skautské skupiny fungujú aj v obciach Červenica a Kecerovce. V dlhodobom horizonte máme záujem rozšíriť projekt do ďalších oblastí a ponúknuť skautský program čo najviac deťom. Tento rok sme sa zamerali aj na podporu sociálne znevýhodnených členov v účasti na našich podujatia a v spolupráci s neinvestičným fondom Klepáč sme zafinancovali približne dvadsiatim deťom zo znevýhodneného prostredia účasť na letných táboroch.

Veríme, že Slovenský skauting je a i naďalej bude vzorom v rozvoji inklúzie a účasť na jeho aktivitách bude otvorená všetkým deťom a mládeži na Slovensku.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie