Skauti a skautky oslavujú Deň so skautskou šatkou!

Pridané 24.04.2015

Bratislava 24. apríla 2015

Skautky a skauti na celom svete oslavujú sviatok svätého Juraj, patróna skautov. Dnešný deň je na prvý pohľad ako každý iný a napriek tomu je niečím zvláštny. Ak sa budete okolo seba pozorne pozerať, tak si všimnete, že niektorí z vašich kolegov, spolužiakov, priateľov a ľudí na ulici doplnili svoje oblečenie o skautskú šatku.

Zakladateľ skautskej organizácie Robert Baden-Powell  vybral za patróna skautov svätého Juraja, ktorý sa stal v novo vznikajúcej organizácii pre deti a mládež symbolom rytierskych cností pretavených do hodnôt džentlemanov edwardovskej Veľkej Británie. Skauting sa časom rozšíril takmer do všetkých krajín na svete a sním aj denný príkaz skautov spraviť denne aspoň jeden dobrý skutok. Už tretí rok môžete vidieť týchto novodobých rytierov v uliciach miest a obcí so šatkou krku odkrývajúcou ich skautskú identitu a hodnoty.

Riaditeľ ústredia Slovenského skautingu Mgr. Juraj Lizák o Dni so skautskou šatkou: „Hlavným motívom Dňa so skautskou šatkou je, aby sa skautky a skauti na celom Slovensku počas jedného dňa v roku zviditeľnili nosením šatky a odhalili, to čo mnohí už dávno tušili, že ten ich večne usmiaty a ochotný kolega v práci musí byť minimálne skaut.“

O Slovenskom skautingu

Slovenský skauting je organizácia venujúca sa výchove detí a mládeže, ktorej cieľom je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, intelektuálny, sociálny a duchovný rozvoj tak ako jednotlivcov, tak ako aj zodpovedných občanov a aktívnych členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Kontak:+421 948 901 198
email: juraj.lizak@skauting.sk
web: www.skauting.sk

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie