Scout Week in Taizé 2015

Pridané 27.02.2015

Slovom Taizé je nazývaná medzinárodná ekumenická komunita v dedinke Taizé vo Francúzsku. Na tomto mieste prebiehajú každý týždeň stretnutia mladých kresťanov z rôznych cirkví, ktoré sú zamerané na „vnútorný život a ľudskú solidaritu“. Súčasťou je 3x do dňa modlitba s typickými spevmi, zamysleniami nad Bibliou a zdieľaním v skupinkách. Samozrejmosťou je tiež podieľanie sa na chode komunity a nechýba ani zábava.

Skautský týždeň je najlepšou kombináciou toho, čo Taizé ponúka“bežne“ a špeciálneho programu pre nás, skautov. Tento program sa skladá z rôznych aktivít zameraných na vieru a skauting, hier a tiež poznávanie skautov zo zahraničia a toho, ako skauting u nich vyzerá.

Dátum: 26.júl - 2.august 2015

Prihlasovanie: na katarina.rausova@skauting.sk

Cena: 50€ + cesta

Prvých 7 prihlásených do 31.3.2015 bude mať preplatených 50% z cestovných nákladov. 

Viac informácii o skautkom týždni: http://www.file.skauting.sk/sc-week-in-taize.pdf

 

 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie