S novým rokom stretnete na Ústredí Slovenského skautingu aj nové tváre!

Pridané 14.01.2016

Na Ústredí v roku 2016 nastanú drobné personálne zmeny a počas roku privítame viacerých nových kolegov.

Prvú zmenu ste si už určite všimli. Koncom novembra sme ukončili výberové konanie na miesto office manažéra sekretariátu Ústredia SLSK a počas decembra sa nám tu pomaličky vymenili kolegyne. Od 1. januára Vám na maily odpíše, či zdvihne telefón Jana Jánošíková, skautským menom Jane. Držíme jej palce a veríme, že sa jej bude medzi nami páčiť a práca pre našu organizáciu ju bude napĺňať.

Zároveň by sme sa chceli poďakovať Táni Sulovej, ktorá počas svojho dvojročného pôsobenia na Ústredí rozosievala medzi nás zamestnancov dobrú náladu, vystupovala profesionálne a promptne sa snažila riešiť úlohy, ktoré dostala. Za všetkých, ktorí s ňou spolupracovali, alebo pravidelne prichádzali do kontaktu jej patrí jedno veľké: Ďakujeme!

Ďalšie zmena sa udeje na pozícii tajomníka rady pre program a počas roku vznikne nová pozícia tajomníka rady pre rozvoj.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie