Resumé zo 14. zasadnutia Náčelníctva Slovenského skautingu

Pridané 13.09.2019

Milé sestry a bratia, 14te zasadnutie Náčelníctva Slovenského skautingu sa konalo netradične na letnej časti Inštruktorskej lesnej školy GILŠ.

Prešli sme si tradične predchádzajúce uznesenia z našich zasadnutí a aj Malých snemov. Nasledovala aktualizáciu rozpočtu, boli nominovaní aj na skautské vyznamenania a ďalších niekoľko bodov. Takým dôležitejším bol aj bod ohľadne organizácie Snemu, ktorý už bude o rok. Nájde sa vhodný organizátor? Pre viac informácii si zápisnicu môžete pozrieť tu.

Peter Linek - Bill
Náčelník Slovenského skautingu

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie