Report zo zasadnutí Náčelníctva

Pridané 05.03.2018

Náčelníctvo usilovne pracuje a od začiatku kalendárneho roku malo niekoľko zasadnutí. Čo preberali a k akým rozhodnutiam dospeli sa dozviete z krátkeho reportu Náčelníka Slovenského skautingu, Petra Lineka.

Peter LinekZdar.

Krátky report z tretieho a štvrtého zasadnutia Náčelníctva SLSK. Tretie zasadanie Náčelníctva prebehlo v priestoroch skautskej klubovne v Hornom Srní.Prebrali sme viacero dôležitých bodov. Za všetky spomeniem len pár. Úprava rozpočtu pred Malým snemom, úprava a návrh regrantingu oblastí na rok 2018, CEJ na Slovensku. Aj touto formou by som sa v mene Náčelníctva rád poďakoval za servis a pohodu, ktorej sa nám dostalo od 117. zboru.

Štvrté zasadnutie sa uskutočnilo v predvečer Malého snemu. Bolo rýchle a krátke. Prebrali sme tu program Malého snemu, podnety od rovnošatovej komisie, návrh na zmenu OP. Detailne si obe zápisnice môžte pozrieť o chvíľu aj na i.skauting.sk.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie