Regrantingová tabuľka

Pridané 11.05.2016

Milé vodkyne, vodcovia,
na email sme Vám odoslali regrantingovú tabuľku spolu s vypočítanými  získanými bodmi za rok 2015 a tiež regrantingové kritériá schválené Malým snemom.

Urobili sme maximum preto, aby všetky údaje sedeli. Prosíme Vás však o spoluprácu pri kontrole údajov týkajúcich sa Vášho zboru. Údaje pre výpočet celkového počtu bodov boli čerpané z Hlásení o činnosti, účtovných dokladov a Vivantu.

V prípade akýchkoľvek otázok, nezrovnalostí, alebo pripomienok k tabuľke a danému počtu bodov, Vás prosíme, aby ste nás kontaktovali na Ústredí, ideálne mailom na ustredie@skauting.sk. Prosíme o vaše vyjadrenie najneskôr do nedele 22.5.2016 (vrátane). Po vyriešení všetkých otázok uzavrieme tabuľku a začne sa proces rozposielania dotačných zmlúv a samotných transferov. 

Všetky informácie týkajúce sa regrantingu môžete nájsť aj na webe v sekcii i.skauting (Financie / Regranting).

Ďakujeme za Váš čas a spoluprácu! 

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie