Registračný poplatok na rok 2015

Pridané 24.11.2014

Náčelníctvo Slovenského skautingu na svojom ostatnom zasadnutí schválilo zvýšenie registračného poplatku. Ešte predtým, než sa pozrieme na čísla, ktoré budú v platnosti od roku 2015, mali by sme vedieť, ako sa tento poplatok vyberá, z čoho sa skladá jeho celková výška a predovšetkým čo z neho máme my – skauti a skautky.

Registračný poplatok zabezpečuje okrem iného to, že všetci my, ktorí chodíme na skautské akcie, sme poistení základným úrazovým poistením – a to tak doma ako aj v zahraničí. Máme tak istotu, že ak nás postretne nejaká nepríjemnosť či na výprave, na tábore alebo na expedícii, nikdy nebudeme odkázaní len sami na seba.

Registrácia nám takisto prináša kúsok skautingu 4 krát ročne priamo do našich stránok. V závislosti od vekovej kategórie sa tak môžeme tešiť na časopisy ako Džungľa, Skaut či Médium. V neposlednom rade zaplatený registračný poplatok prináša novú známku na daný rok do skautského preukazu, ktorý je ďaleko viac, než plastovou kartičkou s našou fotkou: máme s ním totižto nárok na niektoré zaujímavé zľavy – sieť obchodov a ponúkané zľavy nájdete na webe Slovenského skautingu.

Môžeme sa teda pozrieť, z čoho sa skladá členský poplatok. Časť, ktorá je pre celé Slovensko rovnaká je práve tou, ktorá sa navyšuje – z dnešných 7 eur na 10 eur (pre znevýhodnených členov ako aj pre 3. dieťa a ďalšie v rodine, ktoré nedovŕšilo 18 rokov zostáva členský poplatok nezmený, teda vo výške 1 €). Okrem už vyššie spomenutých vecí zabezpečuje tento poplatok aj financovanie vzdelávacích kurzov, akcií na celoslovenskej úrovni či podujatia, ktoré robia dobré meno nám všetkým – napríklad Betlehemské svetlo. Je jasné, že všetky tieto podujatia spočívajú práve na vašom úsilí – na snahe dobrovoľníkov, a tak tieto prostriedky využívame predovšetkým na krytie aspoň časti ich nákladov.

Registračný poplatok má však aj miestnu – oddielovú či zborovú zložku. Tieto peniaze zas pokrývajú vaše výpravy, tábory či klubovne a mnoho z toho, čo je v nich.

Je pravdou, že členský poplatok sa nezvyšoval už 8 rokov. Oveľa závažnejšie je, že naša organizácia dostáva čoraz menej prostriedkov od Ministerstva školstva – dotácia klesla medziročne o takmer 20% a je zrejmé, že tento trend bude pokračovať. Zvýšenie registračného poplatku je investíciou do našej nezávislosti a našej budúcnosti.

Ďakujeme!

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie