Registrácia 2016

Pridané 17.12.2015

ZMENA! – Registrácia prebehne elektronicky prostredníctvom nového informačného systému Slovenského skautingu – Tee-pee. 

Z dôvodu zavádzania nového informačného systému bude termín registrácie na rok 2016 posunutý do 29.2.2016

Registrácia prebehne v nasledovných krokoch

  1. Ústredie zašle do 15.1.2016 každému zborovému vodcovi alebo inému technicky zdatnému členovi zborovej rady e-mailom pozvanie do informačného systému Tee-pee. Pokiaľ sa pozvanie nebude posielať zborovému vodcovi, je potrebné najneskôr do 8.1.2016 nahlásiť na ustredie@skauting.sk meno a e-mail človeka povereného registráciou za daný zbor, ktorému má byť poslané pozvanie do informačného systému.
  2. Pozývací e-mail bude obsahovať linku na registračný formulár, prostredníctvom ktorého si daný človek vytvorí používateľský účet v systéme.
  3. Systém bude obsahovať nahrané údaje z registrácie v roku 2015. Používateľ za zbor skontroluje údaje aktuálnych členov každého oddielu (meno, priezvisko, presná adresa - ulica, číslo, PSČ, mesto, dátum narodenia) a doplní nových. Členov, ktorí sa nebudú registrovať pre rok 2016, vymaže resp. archivuje v systéme.
  4. Keď budete mať v systéme všetkých členov oddielu, ktorých chcete registrovať, označíte ich pre registráciu a odošlete prostredníctvom systému na Ústredie. Z odoslanej registrácie je možné vygenerovať registračný hárok oddielu, ktorý dáte podpísať modrým perom členom ako aj osobám zodpovedným za správnosť údajov v registračnom hárku (oddielový, resp. zborový vodca) a podpísaný ho zašlete na Ústredie do 29.2.2016. (Za riadnu registráciu sa považujú odoslané hárky s poštovou pečiatkou najneskôr 29.2.2016. Všetky hárky odoslané po tomto dátume sa považujú za doregistráciu.)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie