Rada pre vzdelávanie vydala príručku

Pridané 24.05.2016

Príručka je určená vzdelávacím tímom, činovníkom, ale aj členom - veríme, že aj Ty v nej nájdeš užitočné informácie.

Príručku je možné stiahnuť si na i.skautingu v sekcii Vzdelávanie.

Príručka ponúka obsahové náplne a časovú dotáciu všetkých vzdelávacích stupňov, cieľom je teda zjednotiť základný obsah vzdelávaní na všetkých úrovniach.

Ďalšie kapitoly sú zamerané na zručnosti a vedomosti, ktoré účastníci na vzdelávaniach získajú. Snažíme sa tiež byť nápomocní s pomenovávaním prínosov získaných v skautingu pre potreby životopisov, pracovných pohovorov a vlastnej prezentácie.

Táto verzia príručky je pracovná, svoje pripomienky nám preto môžeš poslať na vzdelavanie@skauting.sk.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie