Projekt Skauti myslia globálne vyhral medzinárodné ocenenie – Global Education Innovation Award

Pridané 14.11.2018

Posledné tri roky bol Slovenský skauting zapojený do projektu „Scouts and Guides: Active Global Citizens“ alebo ako sme ho poznali my na Slovensku Skauti myslia globálne. Projekt sa realizoval v ďalších 7 krajinách a 5 skautských organizáciách.

Projekt sme familiárne v Slovenskom skautingu volali Globálko. Počas jeho realizácie ste si mohli všimnúť viaceré výstupy, či už to boli články v skautských časopisoch na témy ciele trvalo udržateľného rozvoja, tzv. Sustainable development goals,  aktivity a prednášky na vzdelávacích podujatiach, miniprojekty pre skautské oddiely „Dobrý nápad!“, kapitola o Globálnom vzdelávaní v Príručke pre skautských vodcov. Hlavným cieľom projektu bolo implementovať témy Globálneho vzdelávania do skautskej výchovnej metodiky a neformálneho vzdelávania.

Projekt a jeho koncept bol tento rok ocenený v rámci inovatívnych prístupov v Globálnom vzdelávaní.

Pre celý realizačný tím projektu a všetky zapojené strany je to krásna bodka za trojročnou prácou a zároveň motivátor, aby sme v Globálnom vzdelávani pokračovali naďalej.

Zdieľanie