Prijímame návrhy na najvyššie skautské vyznamenanie Rad strieborného vlka

Pridané 11.07.2013

V rámci Slovenského skautingu poznáme niekoľko druhov vyznamenaní. Najvyšším z nich je vyznamenanie Rad strieborného vlka (pre mužov) a Rad strieborného trojlístka (pre ženy), udelené za vynikajúce zásluhy o skautské hnutie a zároveň mnohoročnú prácu v skautingu, za príkladné osobné a morálne postoje.


V súčasnosti prijímame návrhy na najvyššie skautské vyznamenanie Rad strieborného vlka a týmto by sme chceli vyzvať všetkých, aby sa aktívne zapojili.

Pokiaľ poznáte skauta, ktorý by si podľa Vás zaslúžil udelenie tohto výnimočného vyznamenania, pošlite svoj návrh mailom na dasa.cingalkova@skauting.sk do 31.10.2013.

Ďakujeme.

 

pozn.: Pri rozmýšľaní vám môže byť nápomocný Organizačný poriadok, v ktorom nájdete bližšie vymedzenie pojmu "vynikajúce zásluhy", rozdelené na konkrétne oblasti:

Za vynikajúce zásluhy možno považovať:

  • a) výnimočnú, vynikajúcu a príkladnú výchovnú činnosť (v úlohe vodcu skautského oddielu);
  • b) prácu s veľmi dobrými výsledkami na celkovom rozvoji skautskej organizácie v oblasti riadenia organizácie alebo riadenia jej nižšej organizačnej zložky;
  • c) prácu v oblasti výchovného programu, s veľmi dobrými výsledkami zlepšenia alebo udržania kvality výchovného programu;
  • d) prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti propagácie skautingu a rozšírenia organizácie, bez straty kvality výchovného programu a bez ústupkov z cieľov a ideálov skautingu;
  • e) prácu s veľmi dobrými výsledkami v oblasti vzdelávania a podpory činnosti dospelých v SLSK, najmä ide o výbornú kvalitu úrovne vzdelávania a veľmi dobré výsledky prípravy vodcov v SLSK;
  • f) vernosť skautským ideálom a neohrozené postoje v časoch zameraných proti existencii alebo dobrému fungovaniu organizácie.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie