Predseda všetkých riaditeľov, riaditeľ všetkých predsedov

Pridané 14.11.2018

19. októbra sa uskutočnilo 44. valné zhromaždenie Rady mládeže Slovenska. Na valnom zhromaždení bolo zvolené nové predsedníctvo a za predsedu bol zvolený Juraj Lizák – Kocúr, riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu.

Čo je to Rada mládeže Slovenska?

Je to platforma združujúca mimovládne organizácie pracujúce s mládežou . Jej členom je aj Slovenský skauting a množstvo ďalších organizácií na členskej a nečlenskej báze. Rada mládeže má viacero poslaní, ale medzi hlavné radíme najmä zastupovanie sektora mládeže v rámci participatívnych procesoch štátnych inštitúcií – vláda SR, ministerstvá, štátne príspevkové organizácie. Ďalšími úlohami sú budovanie kapacít členských organizácií a výskum v oblasti mládeže.

Prečo je Slovenský skauting členom RmS?

Pri zastupovaní je nutná jednota a mládežnícke organizácie združené do platformy pôsobia relevantnejšie ako partner, akoby mala ísť každý vyjednávať sama za seba. V rámci dialógu rôznych mládežníckych organizácií a prístupov k práci s mládežou sa vzájomne obohacujeme a pri plánovaní činnosti sektora obsiahneme širší záber, ako keby sme do plánovania vstupovali jednotlivo.

Prečo je riaditeľ Ústredia predsedom RmS a ako to ovplyvňuje SLSK?

Je dobrým zvykom, že v predsedníctve RmS sú riaditelia, alebo štatutári mládežníckych organizácií. Jednak si vedia svoj pracovný čas usporiadať tak, aby mali čas na stretnutia s predstaviteľmi štátu, alebo na stretnutia v rámci platformy.

Kto je predsedom RmS ovplyvňuje členské organizácie nepriamo, tj. predseda a ani predsedníctvo nezasahujú do činnosti členských organizácií. Takže kompetencie riaditeľa Ú-SLSK ostávajú v rovnakých medziach, ako do teraz. Zjednodušene povedané a pretavené do reči členov hierarchizovanej organizácie - predseda RmS nie je nadriadený členom predsedníctva členských organizácií a teda ani členom Náčelníctva Slovenského skauting.

Má teraz riaditeľ Ú-SLSK dve zamestnania?

Nie. Pozícia predsedu RmS je dobrovoľnícka funkcia a riaditeľ Ú-SLSK ju vykonáva nad rámec svojich pracovných povinností.

Čo z toho teda má riaditeľ Ú-SLSK a SLSK?

V prvom rade je veľká česť, že si ostatné mládežnícke organizácie zvolili riaditeľa SLSK za svojho predsedu a osobu, ktorá ich bude nasledujúce dva roky zastupovať. Našej organizácii to dáva vážnosť a vysokú spoločenskú hodnotu. Za druhé berme v úvahu, že na službe vlasti sa má podieľať aj organizácia, ako právnická osoba a zdieľaním svojho know-how pomôcť rásť celému sektoru. Juraj Lizák – Kocúr je zatiaľ prvý člen, ktorý zastáva takúto významnú pozíciu a priamo reprezentuje Slovenský skauting. My veríme, že nie je posledný a v budúcnosti budeme vidieť viac skautiek a skautov na verejných pozíciách.

Zdieľanie