Ponuka - základný kurz

Pridané 15.04.2016

Všetkým oddielovým a zborovým vodcom - máte okolo seba:

Nováčikov v roverskom a staršom veku svojich kamarátov, ktorých ohúril skauting a chcú byť jeho súčasťou dospelých, ktorí by sa k vám radi pridali a pomáhali dobrovoľníkov a záujemcov o skauting, ktorí majú potenciál u vás aktívne fungovať a zastávať rôzne úlohy/funkcie a radi by ste im poskytli možnosť zoznámiť sa so skautingom a jeho princípmi?

Pozvite ich na kurz!

Na základe dopytu z rôznych strán (snahy o rozvoj skautingu v oblastiach, kde nefungoval; noví záujemcovia o dobrovoľníctvo v našej organizácii; vznik nových oddielov; príchod nováčikov v staršom veku do oddielov, ...) pripravujeme pre všetkých skautov a záujemcov o skauting 

Základný kurz

Základný kurz je prvým stupňom skautského vzdelávania činovníkov. Absolventi získavajú základné informácie o poslaní, princípoch a metóde skautingu, štruktúre organizácie, činnosti oddielu a právnej zodpovednosti vodcu.

Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom interaktívnych blokov predstaviť skauting, našu výchovnú činnosť, zásady, možnosti vzdelávania, systém práce v oddieloch, ale aj vytvorenie priestoru pre otázky účastníkov, networking a motiváciu do ďalšej činnosti. 

Dátum kurzu: 6.-8.5. 2016
Miesto: dom kultúry v Plaveckom Mikuláši
Kontakt na organizátorov: Juraj Lizák; mail: juraj.lizak@skauting.sk

Prihlasovanie trvá do 1.mája 2016, ale berieme prvých 20 záujemcov. 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na vás.

Kalendár akcií

apr24
máj10
máj25
CASSIOPEIA
Hermanovce

Zdieľanie