Ponuka - základný kurz

Pridané 15.04.2016

Všetkým oddielovým a zborovým vodcom - máte okolo seba:

Nováčikov v roverskom a staršom veku svojich kamarátov, ktorých ohúril skauting a chcú byť jeho súčasťou dospelých, ktorí by sa k vám radi pridali a pomáhali dobrovoľníkov a záujemcov o skauting, ktorí majú potenciál u vás aktívne fungovať a zastávať rôzne úlohy/funkcie a radi by ste im poskytli možnosť zoznámiť sa so skautingom a jeho princípmi?

Pozvite ich na kurz!

Na základe dopytu z rôznych strán (snahy o rozvoj skautingu v oblastiach, kde nefungoval; noví záujemcovia o dobrovoľníctvo v našej organizácii; vznik nových oddielov; príchod nováčikov v staršom veku do oddielov, ...) pripravujeme pre všetkých skautov a záujemcov o skauting 

Základný kurz

Základný kurz je prvým stupňom skautského vzdelávania činovníkov. Absolventi získavajú základné informácie o poslaní, princípoch a metóde skautingu, štruktúre organizácie, činnosti oddielu a právnej zodpovednosti vodcu.

Cieľom tohto kurzu je prostredníctvom interaktívnych blokov predstaviť skauting, našu výchovnú činnosť, zásady, možnosti vzdelávania, systém práce v oddieloch, ale aj vytvorenie priestoru pre otázky účastníkov, networking a motiváciu do ďalšej činnosti. 

Dátum kurzu: 6.-8.5. 2016
Miesto: dom kultúry v Plaveckom Mikuláši
Kontakt na organizátorov: Juraj Lizák; mail: juraj.lizak@skauting.sk

Prihlasovanie trvá do 1.mája 2016, ale berieme prvých 20 záujemcov. 

Ak by ste mali akékoľvek otázky, neváhajte nás kontaktovať.

Tešíme sa na vás.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie