Ústredie Slovenského skautingu má nového riaditeľa

Pridané 19.01.2015

Náčelníctvo Slovenského skautingu úspešne ukončilo výberové konanie na pozíciu riaditeľa Ústredia. Novým riaditeľom Ústredia SLSK sa stáva od 1. februára 2015 Juraj Lizák Kocúr, vodca Bratislavskej skautskej oblasti.

Výberové konanie sa uskutočnilo po tom, čo Daša Cingálková oznámila na XVI. Sneme SLSK v Bratislave ukončenie svojho pôsobenia na poste riaditeľky. Spomedzi viacerých kvalitných kandidátov bol Náčelníctvom SLSK po finálnej časti pohovorov jednohlasne vybraný brat Kocúr. Sme presvedčení, že svoje dlhoročné skúsenosti z aktívnej dobrovoľníckej činnosti pre skauting na oblastnej i národnej úrovni a na medzinárodných skautských akciách dokáže vhodne pretaviť do realizácie predstavených plánov spoločne s tímom Ústredia a v úzkej súčinnosti s Náčelníctvom, v prospech našej organizácie a všetkých jej členov.

V mene Náčelníctva SLSK by sme sa chceli poďakovať Daši Cingálkovej za jej dlhoročnú prácu pre organizáciu, ktorá vyústila do práce riaditeľky Ústredia - Daška, vďaka za Tvoje pôsobenie a prínos, za úspešne zrealizované projekty, za budovanie vzťahov s inými neziskovkami a našimi partnermi, za množstvo energie a času, venovaných skautingu, ako aj Tvoj neodmysliteľný úsmev. 

Daškine poďakovanie a pozdrav pre skauting:

Milí skautskí priatelia,

po 4 rokoch na pozícii riaditeľky Ústredia SLSK som sa rozhodla plniť si svoje túžby a žiť svoje sny pri nových výzvach. Ďakujem vám za spoluprácu, príležitosť posúvať spolu skauting dopredu a za to, že veľa z vás sa stalo pri tomto poslaní mojimi priateľmi. Verím, že sa budeme spolu ešte stretávať a naďalej robiť tento svet lepším miestom, ako sme ho našli. Dáša Cingálková

Vyjadrenie Juraja Lizáka – Kocúra, nového riaditeľa Ústredia Slovenského skautingu:

"Vymenovanie riaditeľom ústredia ma veľmi príjemne prekvapilo a potešilo. Chcel by som sa náčelníctvu poďakovať za zverenú dôveru. Funkciu prijímam s pokorou a uvedomením si zodpovednosti za celú organizáciu a jej fungovanie počas najbližších pár rokov. Ako nový riaditeľ Ústredia Slovenského skautingu si dávam predsavzatie spravovať organizáciu v súlade s Náčelníctvom SLSK a pomáhať im v uskutočňovaní spoločnej vízie. Medzi moje hlavné priority patria: príprava strategického plánu na najbližšie tri roky, starostlivosť o dobrovoľníkov, aktívna komunikácia smerom von a rozvoj vzťahov s verejnosťou, v neposlednej rade otvorenosť a podpora mladých ľudí, aby sa viac zaujímali o dianie na ústredí a národnej úrovni." 

Ako Náčelníctvo si uvedomujeme zodpovednosť za organizáciu, ktorá nám bola s dôverou daná od delegátov snemu, zástupcov všetkých členov Slovenského skautingu. S rovnakou dôverou a presvedčením zverujeme zodpovednosť za riadenie Ústredia bratovi Kocúrovi. Tešíme sa na spoluprácu s tímom Ústredia a veríme, že Ústredie bude vždy miestom, kde sú vítaní všetci skauti a ktoré je tu predovšetkým pre nich.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie