Opustil nás Ján Chryzostom Korec

Pridané 26.10.2015

Ján Chryzostom kardinál Korec (*22.1.1924 - +24.10.2015). Narodil sa v Bošanoch. Tu aj v roku 1934 začal skautovať. „Skauting sa stal pre mňa na celý život nezabudnuteľným zážitkom. Skautské Desatoro bolo pre mňa, a nie len pre mňa, čímsi vznešeným a posvätným. Modlím sa za skautov! (3.2.2001). Moje detstvo bolo robotnícky chudobné. V Bošanoch vznikol Tyršov Sokol, Katolícky skauting. Skauting v Bošanoch založil mladý kaplán Š. Drozd a neskôr ho viedol kaplán Vrablec. Spomínam si na krásne skautské tábory pod stanmi v horách pri čistých a studených jarčekoch a na miništrovanie v kostole. Hlboko mi utkvelo v pamäti a s radosťou si spomínam na stretnutie v trinástich rokoch ako skaut s majestátnym 73-ročným Andrejom Hlinkom v Ružomberku. Bolo to rok pred jeho smrťou v roku 1937. Stretli sme sa s ním ráno o šiestej hodine pred kostolom, keď vyšiel kvôli nám chlapcom zo spovednice“.

V roku 1993 Náčelníctvo SLSK udelilo Jánovi Chryzostomovi kardinálovi Korcovi vyznamenanie ZA SKAUTSKÚ VERNOSŤ I. stupeň.

Zdroj: Historická komisia Slovenského skautingu

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie