Opustil nás brat Yeti

Pridané 31.03.2015

V utorok 31. marca v Bratislave opustil skautské rady JUDr. Oleg Ďurčanský, nar. 25.10.1929 v Nových Zámkoch.

Skauting bol jeho celoživotným poslaním a zostal mu verný od svojich vlčiackych rokov v Žiline, až do odovzdania oldskautskej štafety svojim nasledovníkom v Trnave.

Brat Oleg sa zapísal nezmazateľne do histórie skautingu, či už v rámci Československého Junáka, alebo od r. 1994 Slovenského skautingu.

Pod skautským menom Yeti bol činný v žilinských oddieloch do prvého zákazu (1939) a po r. 1945 opäť do druhého zákazu skautingu (1949). Po štúdiu na Právnickej fakulte pracoval v Nových Zámkoch, potom v Trnave  na Pedagogickej fakulte a neskôr v J. Bohuniciach, na Atómovej elektrárni. V r. 1952 sa oženil a mal 3. synov a 7 vnúčat.

Po rokoch zákazu skautingu sa zúčastnil v r. 1968 na obnovovacom sneme skautingu (Čs. Junáka) v Bratislave.  V nadväznosti na snem v roku 1968 obnovil skautský zbor v Trnave, ktorý bol oficiálne činný do r. 1970, ale jeho oddiely pokračovali aj po „zlúčení“ s Pionierskou organizáciou na školách ako turistické oddiely. V októbri 1971 sa konala „rozlúčková“ schôdza trnavského zboru v priestore Políčko pri Bolerázi, kde mal brat Oleg pamätný prejav s výzvou zachovávať skautského ducha aj po „zlúčení“ a naznačil, že je to vlastné tretí zákaz skautingu v našich dejinách.

V období 1972 až 1989 bol brat Oleg dušou viac-menej utajených každoročných stretnutí oldskautov pri životných jubileách na chatách alebo v bytoch členov. 

Po „nežnej“ revolúcii zorganizoval brat Oleg  9.1.1990 v Dome technikov na Prednádraží v Trnave prvé spomienkové stretnutie skautov s účasťou najmä bývalého 1. odd. chlapcov a potom vo februári sa konalo už riadne zhromaždenie zboru v ZŠ na Gorkého ulici (aj s účasťou novinárov). V tomto roku získal br. Ďurčanský pre zbor od Národného výboru pevnú základňu, dnešný Skautský dom na Streleckej 3.

Brat Oleg bol jedným zo šiestich členov prípravného výboru pre obnovenie činnosti Slovenského Junáka, vďaka ktorému bola podaná žiadosť na Ministrerstvo vnútra. Slovenský Junák bol tak 28. decembra 1989 oficiálne zaregistrovaný, uznaný a obnovený ako organizácia.

Na IV. Sneme Slovenského skautingu bol zvolený za miestonáčelníka.

V rokoch 1990-91 sa ako miestonáčelník Čs. Junáka zúčastnil s br. Břicháčkom na rokovaniach so Svetovou organizáciou skautov o vstupe Čs. Junáka do WOSM - v rámci Svetovej konferencie skautov v Paríži.

V rokov 1990-94 pôsobil ako zborový vodca v Trnave a neskoršie, aj po odchode do Bratislavy na zaslúžený odpočinok sa aktívne zúčastňoval na činnosti oldskautov v Trnave.

Pri príležitosti jeho 85. narodenín ho v Bratislave navštívili zástupcovia trnavských skautov a nakrútili s ním krátky rozhovor o jeho skautskom živote.

Posledná rozlúčka s bratom Olegom Ďurčanským bude v utorok 7. apríla 2015 o 12:30 v krematóriu v Bratislave.

Česť jeho pamiatke

Jozef Valovič - Tesár

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie