Nahlasovanie zahraničných akcii

Pridané 17.03.2016

Robíš akciu alebo výpravu do zahraničia? Prečítaj si o zmenách, ktoré sa na Malom Sneme prijali.

Malý snem prijal zmenu v regrantingu, na základe ktorého je potrebné nahlasovať akcie v zahraničí vopred. Organizátor akcie alebo výpravy musí vyplniť jednoduchý Formulár nahlasovania akcie v zahraničí na tomto odkaze https://goo.gl/SKGnNM.

Dôvodom je bezpečnosť našich skautov. Pokiaľ sa niekomu v zahraničí niečo prihodí, Slovenský skauting bude vedieť o koho ide a môže takto lepšie pomôcť. Akcia, ktorá nebola vopred nahlásená sa nezapočítava do regrantingu a nie je oficiálnou skautskou akciou.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie