Môžeš sa vyjadriť k rovnošatovému predpisu

Pridané 17.01.2018

Rovnošatový predpis

Novovznikajúca Rovnošatová komisia obnovuje pripomienkovací proces k 15. kapitole Organizačného poriadku Slovenského skautingu venujúcej sa predpisu o rovnošate.

Jedným z uznesení, ktorým XVII. snem konaný na jeseň 2017 zaviazal Náčelníctvo Slovenského skautingu, je aj otvorenie Rovnošatového predpisu, ktorý v najbližšom období prejde procesom pripomienkovania, následným vyhodnotením a prípadným zapracovaním podnetov od členov Slovenského skautingu.

Cieľom je vytvoriť prehľadný dokument predpisu, ktorý by poňal aktuálne trendy a potreby organizácie postavené na tradíciách a historických hodnotách. Pevne veríme, že vecné návrhy a postrehy k aktuálnemu rovnošatovému predpisu dopomôžu k spoločnému výsledku a všeobecnej spokojnosti.

Celé znenie uznesenia

Uznesenie č. 16: XVII. skautský snem zaväzuje Náčelníctvo SLSK, aby obnovilo pripomienkovací proces k Organizačnému poriadku SLSK Kapitola 15 PREDPIS O ROVNOŠATE a následne prehodnotilo a zapracovalo pripomienky členov SLSK do 30.6.2018.

Pripomienkovanie aktuálneho Rovnošatového predpisu bude prebiehať do 18. februára 2018 prostredníctvom komentárov vo verejne zdieľanom dokumente pomocou služby Google Docs. Pri pridávaní komentárov, prosím, nezabudni uvádzať meno, či emailovú adresu, aby sme ťa v prípade potreby vedeli kontaktovať.

Ďakujeme za podnety a spoluprácu.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie