Kalendár zborového vodcu

Pridané 01.01.2014

Pre uľahčenie administratívy Vám prinášame prehľad termínov pre rok 2016.

Kalendár termínov na rok 2016

mesiac deň predmet
január 15. zaslanie vyúčtovania príspevku pre skautské oblasti (10 % z voľných zdrojov organizácie)
január 31. zaslanie účtovnej závierky na Ústredie SLSK
február 14. podklady oblasti: projekt, kontrolný formulár
február 29. zaslanie papierovej  registrácie + zaplatenie registrácie na Ústredie SLSK
marec 31. termín na podanie daňového priznania na miestne príslušný daňový úrad
marec 31. posledná možnosť venovať 2 % zo strany firiem a fyzických osôb, ktoré podávajú daňové priznanie
apríl 15. skautské zbory a samostatné oddiely - hlásenie o činnosti za rok 2015 (podklad pre výpočet dotácie)
apríl 15. skautské zbory - poslať na ústredie vyplnenú inventarizačnú tabuľku
apríl 30. posledná možnosť venovať 2 % zo strany zamestnancov
máj 31. zbory/oblasti majú do tohto dátumu povinnosť podať hlásenie do Obchodného vestníka, ak v uplynulom roku získali viac ako 3300€ v rámci 2%
jún 30. zaslanie dotačnej zmluvy na Ústredie SLSK
júl/august   dva týždne pred táborom - poslať hlásenie o tábore
september 1. začiatok možnosti registrovať sa za prijímateľa 2% na notárskom úrade pre rok 2017
september 15. posielanie akcií do Vivantu za obdobie 1.1. - 15.9.2016
október 15. vyúčtovanie dotácie MŠ pre väčšinu zborov a oblastí
december 15. ukončenie registrácie za prijímateľa 2% na notárskom úrade pre rok 2017
december 31. minutie všetkých financií získaných prostredníctvom 2% (za rok 2015)
január 2017 15. posielanie akcií do Vivantu za obdobie 15.9.-31.12.2016
raz ročne   individuálne podľa dátumu konania: poslať zápisnicu zo zborovej schôdze (povinnosť podľa OP)

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie