Hlásenie o činnosti zboru / samostatného oddielu

Pridané 02.04.2015

Chceli by sme Vás všetkých vodcov zborov a samostatných oddielov poprosiť, aby ste nám poslali vyplnené tlačivá: Hlásenie o činnosti za rok 2014 a inventarizačnú tabuľku majetku.

Sú to podklady, ktoré nám dopĺňajú údaje potrebné k výpočtu výšky dotácie pre Váš zbor/samostatný oddiel na rok 2015.

Kedže veľa údajov vieme zistiť z poslaných záverečných správ, tabuľku Hlásenia o činnosti sme mohli výrazne skrátiť.

Informácie, ktoré potrebujeme:

  • účasť členov Tvojho zboru na vzdelávacích podujatiach v roku 2014 (lesné školy, oblastné kurzy, kurzy prvej pomoci, radcáky, ...)
  • webstránky, ktoré prevádzkujete
  • údaje o vydaných publikáciách v roku 2014 (časopisy, občasníky, metodika, ...)
  • počet družinoviek a oddieloviek

                                                                                                                                                       Tlačivá sú k dispozícii v sekcii i.skauting a pošleme ho zborovým vodcom aj do mailu.

Vyplnené tabuľky nám, prosím, pošlite e-mailom na ustredie@skauting.sk,  v termíne najneskôr do 20.4.2015.

S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať, radi pri vypĺňaní pomôžeme. Pomocné texty sú aj v samotnej tabuľke.

Všetky údaje spracujeme a následne zverejníme tabuľku v Skautských zvestiach a tiež na webe na kontrolu.

Ďakujeme za spoluprácu!

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie