Hlásenie o činnosti zboru / samostatného oddielu za rok 2013

Pridané 02.04.2014

Drahé vodkyne a vodcovia,

chceli by sme Vás všetkých vodcov zborov a samostatných oddielov, aby nám poslali vyplnené tlačivo Hlásenie o činnosti za rok 2013 a inventarizačnú tabuľku majetku.

Sú to podklady, ktoré nám dopĺňa údaje potrebné k výpočtu výšky dotácie pre Váš zbor/samostatný oddiel na rok 2014.

Keďže veľa údajov vieme zistiť z poslaných záverečných správ, tabuľku Hlásenia o činnosti sme mohli výrazne skrátiť.

Informácie, ktoré potrebujeme:

  • účasť členov Vášho zboru na vzdelávacích podujatiach v roku 2014 (lesné školy, oblastné kurzy, kurzy prvej pomoci, radcáky, ...)
  • webstránky, ktoré prevádzkujete
  • údaje o vydaných publikáciách v roku 2013 (časopisy, občasníky, metodika, ...)
  • počet družinoviek a oddieloviek

Vyplnené tabuľky nám, prosím, pošlite e-mailom na ustredie@skauting.sk , v termíne najneskôr do 10.4.2014.

S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať, radi pri vypĺňaní pomôžeme. Pomocné texty sú aj v samotnej tabuľke. Formuláre nájdete na stránke i.skauting.sk.

Všetky údaje spracujeme a následne zverejníme tabuľku v Skautských zvestiach a tiež na webe na kontrolu.

Ďakujeme za spoluprácu!

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie