Hlásenia o činnosti za rok 2015 sa posielajú do 15. apríla

Pridané 17.03.2016

Tak, ako každý rok, aj teraz by sme chceli poprosiť všetkých vodcov zborov a samostatných oddielov, aby poslali vyplnené tlačivo Hlásenie o činnosti za rok 2015 spolu s inventarizačnou tabuľkou.

Je to podklad, ktorý nám dopĺňa údaje potrebné k výpočtu výšky dotácie pre Váš zbor/samostatný oddiel na rok 2016.

Vyplnenú tabuľku nám, prosím, pošlite e-mailom na ustredie@skauting.sk,  v termíne najneskôr do 15.4.2016.

S prípadnými otázkami nás neváhajte kontaktovať, radi pri vypĺňaní pomôžeme. Pomocné texty sú aj v samotnej tabuľke.

Ďakujeme za spoluprácu!

Ďalšie informácie i tlačivá nájdete aj v internej zóne i-skauting.

download  Súbory na stiahnutie

   Hlásenie o činnosti za rok 2015
   Inventarizačná tabuľka za rok 2015

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie