Daňové priznanie za rok 2018

Pridané 07.03.2019

Kto podáva daňové priznanie?

Nižšia zložka (zbor, oblasť) SLSK pokiaľ má pridelenú právnu subjektivitu a zároveň aj daňové identifikačné číslo (DIČ) od daňového úradu.

V akom prípade skautský zbor/oblasť nemusí podávať daňové priznanie?

Ak ste mali v roku 2018 len nasledovné druhy príjmov, nemusíte podávať daňové priznanie:

1.  príjmy, ktoré nie sú predmetom dane podľa § 12 ods. 7 Zákona o dani z príjmov - podiel 2%  dane, prijaté dary,
2.  príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa §43 Zákona o dani z príjmov - úroky na bankových účtoch.

V ostatných prípadoch musí zbor/oblasť podľa zákona podávať daňové priznanie.


Daň z príjmu

Ak podávate daňové priznanie, neznamená to automaticky, že platíte daň. Príjmy v rámci činnosti podľa stanov SLSK sú následne v daňovom priznaní oslobodené, takže v bežnom prípade Vám daňová povinnosť nevznikne.

Daň by vznikla iba ak by ste sa zaoberali vyslovene komerčnou činnosťou, alebo napríklad sponzor vyžaduje v darovacej zmluve protihodnotu ako napríklad reklamnú činnosť. Základ dane je zároveň možné znížiť o náklady vynaložené v súvislosti s konkrétnou zdaňovanou činnosťou.

Dôležité - daňová licencia - občianske združenia neplatia daňovú licencu takže treba na prvej strane daňového priznania zašktnúť kolónku "Neplatenie daňovej licencie".

Termín na podanie daňového priznania

Daňové priznanie za rok 2018 sa podáva najneskôr do 1.4.2019. Do tohto termínu je potrebné prípadnú daň aj zaplatiť. Podanie daňového priznania sa dá odložiť oznámením daňovému úradu do 31.3.2019 termín podania sa dá predĺžiť najviac do 30.6.2019.

Čo musíme podať spolu s daňovým priznaním?

V prípade, že musíte podať daňové priznanie, spolu s ním ste povinní podať aj prílohy k priznaniu. Prílohu tvorí Účtovná závierka neziskovej jednotky (UZNO – tlačivo Úč NO), ktorej súčasťou sú výkazy príjmov a výdavkov a majetku a záväzkov.

Kde môžeme nájsť tlačivá?

Daňové priznanie doporučujeme vyplniť elektronicky na stránke finančnej správy. Toto tlačivo Vám automaticky kontroluje chyby, dá sa následne uložiť a vytlačiť aby ste ho mohli doručiť podpísané na daňový úrad. 

Kde môžem získať ďalšie informácie a pomoc?

V prípade, že potrebujete získať ďalšie informácie, alebo potrebujete poradiť s vypĺňaním daňového priznania, môžete sa obrátiť priamo na ústredie:

Michal Barok - Bajo
e-mail: barok@skauting.sk
tel.: 02/44640154

Anketa

Deň so skautskou šatkou sa už blíži. Zúčastníš sa?


Jasné, že áno. Je to super a 24. apríla sa už neviem dočkať!
 
363
Áno, idem do toho prvý krát, tak som zvedavý aké to bude.
 
133
Ešte nie som rozhodnutý, ale rozhodne to znie dobre!
 
107
Nie, je to nuda! A šatku mi aj tak na tábore zjedli myši.
 
105
Radšej nie. Nechcem, aby ľudia okolo vedeli, že som skaut.
 
99

Spolu hlasov: 807

Zdieľanie