Čo nás čaká na ďalšom Sympóziu

Pridané 03.07.2018

Zaujíma vás, čo je nové v Slovenskom skautingu a ako uplatniť skautské vedomosti a zručnosti v profesnom živote? Dostalo vás Sympózium 2017 rovnako ako nás, či ste zvedaví, ako sme sa pokúsili preskočiť vysoko nastavenú latku minulého ročníka? Viete, že vám chceme aj tento rok ponúknuť najčerstvejšie, najzaujímavejšie a najkvalitnejšie obsahy, ktoré sme dokázali objaviť v skautských i neskautských vodách?

Pred troma rokmi sme cítili potrebu vytvoriť priestor pre zdieľanie rôznych myšlienok a nápadov, ktoré priamo alebo nepriamo súvisia so skautingom. Objavil sa nápad spojiť TedX, jamboree, holywoodskú premiéru, ľudové pranostiky, kaviarenskú pohodu a skautskú víkednovku, z čoho vzniklo jedinečné Sympózium, na ktoré dodnes spomína nejeden akčný vodca či náročný rover. Poháňaní dobrými ohlasmi z vašej strany, chuti ďalej vnášať do vzdelávania čerstvý vzduch a radosťou zo zmysluplnej práce pripravujeme štvrtý ročník Sympózia. Štartujeme 12. októbra v kultúrnom uzle Stanici Žilina – Záriečie.

Pre koho to robíme? Pre všetkých, ktorých zaujíma skauting. Pre všetkých, ktorí sú aktívni na akejkoľvek úrovni. Pre všetkých, ktorí sa chcú niečo nové naučiť a dozvedieť. Pre všetkých členov, činovníkov, vodcov, absolventov LRŠ, RA, VLŠ a členov rád a aj pre tých, ktorí skauti nie sú, ale chceli by nakuknúť pod jeho pokrievku. Inšpirujme sa navzájom.

Pripravte sa na podnetné prednáškové bloky, stimulujúce diskusie, živé recenzie, krásne prostredie, talentovaných ľudí, nové zážitky, niekoľko hier a zopár noviniek. Na programe bude priestor na neformálne rozhovory s rečníkmi aj účastníkmi a nevynecháme ani obľúbenú kaviareň. Ako to dopadne? Uvidíme (sa) na Sympóziu 2018!

Zdieľanie