Aktuality

18.12.2017

Za sestrou Ing. Zorkou Václavovou – Janotovou

Dnes, 18. decembra 2017, v ranných hodinách nás opustila sestra Zorka (*4.8.1925 – +18.12.2017). Vo svojich dvanástich rokoch vstúpila do skautingu, do 2. odd. SKS Bratislava. Hneď po vojne organizovali radcovské kurzy, aby sa mohli zakladať družiny a oddiely.

01.12.2017

Registrácia členov na rok 2018

Registrácia na rok 2018 prebehne znovu prostredníctvom informačného systému Tee-pee. Veríme, že vám je už všetkým známy.

24.11.2017

Opustila nás sestra Viera Jozafová - Watutka

V utorok (21.11.2017) nás opustila sestra Viera Jozafová - Watutka. Narodila sa 5.8.1950 v Lučenci. Aj vo vyššom veku sa stále aktívne zapájala do výchovy mladých.

17.11.2017

Spomienka na prínos mládeže k slobode a demokracii na Slovensku

Dnes si pripomíname dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Československu v čase dvoch autoritatívnych režimov, ktoré ovládli našu krajinu. Udalosti zo 17. novembra 1989 sú viacerým známe a väčšina spoločnosti si ich pamätá. Málokto vie, že udalosti z roku 1989 boli pripomienkou k zatvoreniu vysokých škôl v Čechách a deportácii mnohých študentov do koncentračných táborov v roku 1939.

16.11.2017

Náčelníctvo Slovenského skautingu rozhodlo o dátume Malého snemu 2018

Malý snem je jedným z republikových orgánov Slovenského skautingu (SLSK), ktorého úlohy sú schválenie zúčtovania s dotáciou, činnosti N-SLSK, rozpočtu SLSK, strednodobý strategický plán a ukladá povinnosti Náčelníctvu a Ústrediu.

16.11.2017

Opustil nás brat Kamil Štekr

Opustil nás brat Kamil Štekr, skautským menom Kim. Zanietený skaut v Holiciach a neskôr v Ružomberku, ktorý skautoval od roku 1937.

16.11.2017

Zvýšenie registračného poplatku na rok 2018

Prvé zasadnutie nového Náčelníctva Slovenského skautingu stálo pred neľahkou úlohou a rozhodnutím. Máme v pláne zachovať aktivity našej organizácie v takej kvalite, ako sú doteraz a zároveň sa pokúšame napredovať a rozvíjať. Toto všetko so sebou nesie finančné náklady, ktoré sa premietajú aj ceny a nákladov na jedného člena organizácie.

Kalendár akcií

nov16
nov22

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie