Aktuality

24.07.2018

Slovenský skauting otvorený všetkým bez rozdielu

Stanovy, základný dokument našej organizácie, uvádzajú: „Slovenský skauting je dobrovoľná, nezávislá, nepolitická, nezisková, výchovná organizácia mladých ľudí, prístupná všetkým bez rozdielu pôvodu, národnosti, rasy alebo náboženstva, ktorí chcú žiť a konať v súlade s cieľom, princípmi a metódou stanovenými zakladateľom hnutia Róbertom Baden-Powellom.“ Teda skautkou či skautom sa môže stať každý, kto sa stotožní so skautskými hodnotami.

09.07.2018

Rozbiehame prípravu Manuálu k základnému kurzu

Aktuálnou novinkou Rady pre vzdelávanie je príprava pôdy pre nový Manuál k základnému kurzu. Nachádzame sa vo fáze oslovovania skúsených členov, ktorí by vypracovali podklady ku konkrétnym témam, v ktorých „sú doma“.

03.07.2018

Čo nás čaká na ďalšom Sympóziu

Zaujíma vás, čo je nové v Slovenskom skautingu a ako uplatniť skautské vedomosti a zručnosti v profesnom živote? Dostalo vás Sympózium 2017 rovnako ako nás, či ste zvedaví, ako sme sa pokúsili preskočiť vysoko nastavenú latku minulého ročníka? Viete, že vám chceme aj tento rok ponúknuť najčerstvejšie, najzaujímavejšie a najkvalitnejšie obsahy, ktoré sme dokázali objaviť v skautských i neskautských vodách?

28.06.2018

Inšpirácie pre letný duchovný program

Aj na leto a tábory v roku 2018 máme pre vás niekoľko inšpirácií pre duchovný program. Ponúkame vám zbierku krátkych zamyslení a aktivít pre skautov a zamyslenia na "púštny čas" pre rangerov a roverov.

06.06.2018

Nahlasovanie táborov

Leto sa nám nezadržateľne blíži a naše skautské tábory s ním. Veríme, že že vštky prípravy prebiehajú bez problémov a radi by sme vám pripomenuli povinosť nahlásiť tábor.

06.06.2018

Prihlášky na tábor a ochrana osobných údajov

Tábory sa nám nezadržateľne blížia a nasledujúci text je odpoveďou na otázku ako má vyzerať prihláška na tábor v súlade s nariedením Európskeho parlamentu známym ako GDPR.

05.06.2018

Druhé kolo Grantovej výzvy na podporu účasti sociálne slabších členov na letných táboroch Slovenského skautingu

Slovenský skauting v spolupráci s neinvestičným fondom Klepáč otvára druhé kolo grantovej výzvu pre zbory a samostatné oddiely. Výzva je určená na podporu sociálne slabších členov Slovenského skautingu vo veku do 15 rokov, ktorí by si nemohli dovoliť účasť na vyvrcholení skautského programu a teda letnom tábore.

Zdieľanie