Aktuality

15.01.2018

Príprava strategického plánu 2018 – 2023 (report)

XVII. skautský snem uznesením zaviazal Náčelníctvo SLSK k zostaveniu pracovnej skupiny, ktorá vytvorí podkladový materiál pre strategický plán. Ako to vyzerá? Kam sa ako organizácia budeme ďalej hýbať? Aj na tieto otázky má odpovedať pripravovaný dokument s pracovným názvom Stratégia 2018 – 2023.

14.01.2018

Chcem byť vodca, ako na to?

Človek, ktorý vedie oddiel alebo zbor, má funkciu vodca oddielu alebo zboru. Ak však nezískal hodnosť vodca (nezložil vodcovské skúšky), označujeme ho ako vedúci. Po uzavretí registrácie na aktuálny rok vydá Rada pre vzdelávanie pre všetkých vedúcich poverenia na vedenie oddielu alebo zboru, ktoré ich oprávňujú túto funkciu vykonávať.

18.12.2017

Za sestrou Ing. Zorkou Václavovou – Janotovou

Dnes, 18. decembra 2017, v ranných hodinách nás opustila sestra Zorka (*4.8.1925 – +18.12.2017). Vo svojich dvanástich rokoch vstúpila do skautingu, do 2. odd. SKS Bratislava. Hneď po vojne organizovali radcovské kurzy, aby sa mohli zakladať družiny a oddiely.

01.12.2017

Registrácia členov na rok 2018

Registrácia na rok 2018 prebehne znovu prostredníctvom informačného systému Tee-pee. Veríme, že vám je už všetkým známy.

24.11.2017

Opustila nás sestra Viera Jozafová - Watutka

V utorok (21.11.2017) nás opustila sestra Viera Jozafová - Watutka. Narodila sa 5.8.1950 v Lučenci. Aj vo vyššom veku sa stále aktívne zapájala do výchovy mladých.

17.11.2017

Spomienka na prínos mládeže k slobode a demokracii na Slovensku

Dnes si pripomíname dve významné udalosti, ktoré sa udiali v Československu v čase dvoch autoritatívnych režimov, ktoré ovládli našu krajinu. Udalosti zo 17. novembra 1989 sú viacerým známe a väčšina spoločnosti si ich pamätá. Málokto vie, že udalosti z roku 1989 boli pripomienkou k zatvoreniu vysokých škôl v Čechách a deportácii mnohých študentov do koncentračných táborov v roku 1939.

16.11.2017

Zvýšenie registračného poplatku na rok 2018

Prvé zasadnutie nového Náčelníctva Slovenského skautingu stálo pred neľahkou úlohou a rozhodnutím. Máme v pláne zachovať aktivity našej organizácie v takej kvalite, ako sú doteraz a zároveň sa pokúšame napredovať a rozvíjať. Toto všetko so sebou nesie finančné náklady, ktoré sa premietajú aj ceny a nákladov na jedného člena organizácie.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie