Aktuality

10.10.2018

Ukonči štúdium na vysokej škole záverečnou prácou v skautskom duchu!

Si tretiak alebo piatak na vysokej škole? Študuješ odbor, v ktorom môžeš ako bakalársku/diplomovú prácu robiť štúdiu? Nemáš ešte tému na svoju záverečnú prácu? Potom hľadáme práve teba!

10.10.2018

Ústredie Slovenského skautingu vypisuje výberové konanie na pozíciu Manažér pre vzťahy s verejnosťou a externú komunikáciu

Do tímu Ústredie Slovenského skautingu hľadáme nového kolegu/kolegyňu, ktorého baví komunikácia, PR a sociálne médiá. Budeš sa podieľať na rozmanitých projektoch zameraných na podporu detí a mladých ľudí v príjemnom pracovnom prostredí tretieho sektora.

10.10.2018

Nauč sa hospodáriť so Zlatým životom

Skautská výzva Modrý život a rangerská výzva Zelený život sa tešia veľkej obľube. Učenie sa pravidelným návykom pre blaho svojho života a našej planéty má často reálne a viditeľné výsledky. Sériu „životov“ uzatvárame treťou, roverskou výzvou s názvom Zlatý život. Tá sa venuje často odsudzovanej, no v skutočnosti dôležitej téme nášho sveta – peniazom.

04.10.2018

Vlčí skaut a Medvedí skaut: Certifikáty na stiahnutie

K najvyššiemu programovému oceneniu – Orliemu skautovi – sa v uplynulých mesiacoch pridali dve novinky: Vlčí skaut a Medvedí skaut. Pre úspešných plniteľov sú k dispozícii certifikáty na vyplnenie a vytlačenie, potvrdzujúce ich úspech.

03.10.2018

Vyúčtovanie dotácie

Vyúčtovanie dotácie MŠ SR pre skautské zbory a oddiely, ktoré dostali dotáciu cez oblasť je potrebné zaslať do 15.10.2018. Podmienky vyúčtovania dotácie boli zaslané spolu so zmluvou alebo ich nájdene na i.skauting.sk.

21.09.2018

Vo veku nedožitých 91 rokov nás opustil brat Gándhí - Viliam Dokupil

Viliam Dokupil, skautským menom Gandhí, sa narodil 30. novembra 1927 v Nitre. Už ako 10-ročný bol vĺčaťom u katolíckych skautov. V roku 1945 sa stal radcom družiny kamzíkov v oddiele katolíckych skautov, ktorý pôsobil pri štátnom gymnáziu. V auguste 1946 absolvoval Lesnú školu v Perneku.

13.09.2018

Základné dokumenty Slovenského skautingu

Skauting je životný štýl a hnutím spoločenstva ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké myšlienky a hodnoty. Hnutie pre svoje fungovanie a rozvoj potrebuje organizáciu zasadenú do systému fungovania právnických osôb v danej krajine, kde skauting funguje a teda v našom prípade občianske združenie. Základnou a najvyššou právnou normou, ktorú Slovenský skauting (ďalej ako SLSK) musí mať zo zákona sú Stanovy SLSK, ktoré schvaľuje Skautský snem.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie