Aktuality

03.10.2018

Vyúčtovanie dotácie

Vyúčtovanie dotácie MŠ SR pre skautské zbory a oddiely, ktoré dostali dotáciu cez oblasť je potrebné zaslať do 15.10.2018. Podmienky vyúčtovania dotácie boli zaslané spolu so zmluvou alebo ich nájdene na i.skauting.sk.

21.09.2018

Vo veku nedožitých 91 rokov nás opustil brat Gándhí - Viliam Dokupil

Viliam Dokupil, skautským menom Gandhí, sa narodil 30. novembra 1927 v Nitre. Už ako 10-ročný bol vĺčaťom u katolíckych skautov. V roku 1945 sa stal radcom družiny kamzíkov v oddiele katolíckych skautov, ktorý pôsobil pri štátnom gymnáziu. V auguste 1946 absolvoval Lesnú školu v Perneku.

13.09.2018

Základné dokumenty Slovenského skautingu

Skauting je životný štýl a hnutím spoločenstva ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké myšlienky a hodnoty. Hnutie pre svoje fungovanie a rozvoj potrebuje organizáciu zasadenú do systému fungovania právnických osôb v danej krajine, kde skauting funguje a teda v našom prípade občianske združenie. Základnou a najvyššou právnou normou, ktorú Slovenský skauting (ďalej ako SLSK) musí mať zo zákona sú Stanovy SLSK, ktoré schvaľuje Skautský snem.

12.09.2018

Aktualizovaná prihláška na skauting

Prihláška je dôležitým dokumentom, ktorý by mal mať zborový, prípadne oddielový vodca vyplnený a odovzdaný od každého člena ešte pred jeho zaregistrovaním.

12.09.2018

Skautský inštitút...

... na Dunaji, pod Tatrami, pri Dóme svätej Alžbety či na Mariánskom námestí. Všade. Inštitút? Ale veď to musí byť budova, ako to majú českí skauti!

12.09.2018

Záverečné správy a vykazovanie akcií

Blíži sa termín 15. september, ktorý máme všetci zafixovaný ako termín odovzdávania záverečných správ. Tento rok, vzhľadom na zmeny na Ministerstve školstva ohľadom GDPR ešte nemáme informácie o tom, akou formou bude Ministerstvo od nás vyžadovať údaje. Preto prosím záverečné správy zatiaľ píšte a uchovávajte, avšak momentálne nie je potrebné ich zasielať na Ústredie. O spôsobe vykazovania akcií Vás budeme priebežne informovať

11.09.2018

Pripomienky k regrantingovému systému

Pri kontrole regrantingovej tabuľky sme sa stretli s podnetmi a nápadmi, ako by sa systém regrantingu dal zlepšiť.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie