Aktuality

28.10.2015

Vzdelávaj sa s RmS

Rada mládeže Slovenska v spolupráci s Nadáciou Intenda si pre teba pripravili sériu vzdelávacích seminárov so skúsenými lektormi. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

26.10.2015

Opustil nás Ján Chryzostom Korec

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil sa v Bošanoch, kde aj v roku 1934 začal skautovať.

15.10.2015

Hľadáme kvalitné projekty!

Slovenský skauting sa rozhodol v rámci diverzifikácie svojich príjmov rozbehnúť systém individuálneho darcovstva pod názvom Klub priateľov skautingu. Hľadáme vhodné projekty!

15.10.2015

Výberové konanie – sekretariát Ústredia SLSK

Slovenský skauting vyhlasuje výberové konanie na miesto office manažéra na sekretariáte Ústredia SLSK. Radi medzi sebou privítame novú šikovnú a príjemnú kolegyňu / nového šikovného a príjemného kolegu so záujmom byť v každodennom kontakte so skautskými dobrovoľníkmi, mať na starosti sekretariát a participovať na vybraných projektoch SLSK.

15.10.2015

Zúčastni sa medzinárodného jamboree na internete. Jota – Joti 2015 je tu!

Jota – Joti je skratka pre Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet. Ako z názvu vyplýva, je to stretnutie skautov na rádiových vlnách a v poslednej dobe už aj na internete.

13.10.2015

PRVÁ POMOC 33H KURZ

V novembri 2015 prichádza ďalší 33h kurz Prvej pomoci organizovaný Skautskou Akadémiu Záchrany. V prípade úspešného absolvovania dostaneš akreditovaný certifikát FALCK v rozsahu 33h.

13.10.2015

Prijmi výzvu napísať mini projekt, už len pár dní do uzávierky!

Chceš priniesť do svojho oddielu niečo nové? Napríklad uskutočniť vlastný mini projekt? Ak máš chuť a dobrý nápad, máme pre Teba grantové kolo.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie