Aktuality

23.02.2016

Vaše 2% venujete deťom

Aj v tomto roku môžete rozhodnúť a vybrať si, akú organizáciu podporíte Vašimi 2% z daní - medzi prijímateľmi je aj Slovenský skauting.

23.02.2016

Cassiopeia 2016

Originálny programový kurz pre všetkých čo vedú vĺčatá a včielky alebo ich chcú viesť.

23.02.2016

Poznáme Skautov roka 2015

Pri príležitosti osláv Dňa sesterstva s radosťou predstavujeme 4 nových Skautov roka 2015 v kategóriách radkyňa, vodkyňa, radca a vodca. Pretože aj tento rok je čas verejne poďakovať a oceniť tých, ktorí si to zaslúžia.

22.02.2016

Skauti dnes oslavujú – 22. február je výročím narodenia zakladateľa skautingu

22. február je deň výročia narodenia zakladateľa skautingu, Lorda Roberta Baden-Powella, rovnako aj jeho manželky Olave. Skauti po celom svete si tento deň pripomínajú pod názvom Deň sesterstva alebo Deň zamyslenia z anglického World Thinking Day.

15.02.2016

World Scout Seminar on Environment Education, Czech Republic 2016

Cieľom tohto seminára je stretnutie skautských vodcov, výmena myšlienok zameraných na environmentálne vzdelávanie, podpora nových vedomostí na aplikovanie svetového skautského programu zameraného na životné prostredie a posilnenie partnerstiev v oblasti životného prostredia.

15.02.2016

Zasielanie zápisnice zo zborovej schôdze

Raz ročne je potrebné (podľa Organizačného poriadku) zaslať na Ústredie Slovenského skautingu zápisnicu zo zborovej schôdze. Príklad takejto zápisnice nájdete v príspevku.

09.02.2016

UžoFka 2016

Líderská rangerská škola UžoFka ťa volá!

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie