Aktuality

13.09.2018

Základné dokumenty Slovenského skautingu

Skauting je životný štýl a hnutím spoločenstva ľudí, ktorí vyznávajú rovnaké myšlienky a hodnoty. Hnutie pre svoje fungovanie a rozvoj potrebuje organizáciu zasadenú do systému fungovania právnických osôb v danej krajine, kde skauting funguje a teda v našom prípade občianske združenie. Základnou a najvyššou právnou normou, ktorú Slovenský skauting (ďalej ako SLSK) musí mať zo zákona sú Stanovy SLSK, ktoré schvaľuje Skautský snem.

12.09.2018

Aktualizovaná prihláška na skauting

Prihláška je dôležitým dokumentom, ktorý by mal mať zborový, prípadne oddielový vodca vyplnený a odovzdaný od každého člena ešte pred jeho zaregistrovaním.

12.09.2018

Skautský inštitút...

... na Dunaji, pod Tatrami, pri Dóme svätej Alžbety či na Mariánskom námestí. Všade. Inštitút? Ale veď to musí byť budova, ako to majú českí skauti!

12.09.2018

Záverečné správy a vykazovanie akcií

Blíži sa termín 15. september, ktorý máme všetci zafixovaný ako termín odovzdávania záverečných správ. Tento rok, vzhľadom na zmeny na Ministerstve školstva ohľadom GDPR ešte nemáme informácie o tom, akou formou bude Ministerstvo od nás vyžadovať údaje. Preto prosím záverečné správy zatiaľ píšte a uchovávajte, avšak momentálne nie je potrebné ich zasielať na Ústredie. O spôsobe vykazovania akcií Vás budeme priebežne informovať

11.09.2018

Pripomienky k regrantingovému systému

Pri kontrole regrantingovej tabuľky sme sa stretli s podnetmi a nápadmi, ako by sa systém regrantingu dal zlepšiť.

11.09.2018

Stanovy schválené ministerstvom vnútra

Stanovy Slovenského skauting prijaté na XVII. sneme v Banskej Bystrici potvrdilo Ministerstvo vnútra dňa 17.8.2018 a teda sú už oficiálne platné.

09.09.2018

Skautská hymna ráno alebo večer? Pomôžu Ceremoniály v Slovenskom skautingu

Pravdepodobne každý z nás už navštívil tábor iného zboru, či už to bol zbor hneď vedľa nášho mesta, alebo na opačnom konci Slovenska. Možno ste sa aj zúčastnili ranného či večerného táborového nástupu, dokonca aj zapálenia večerného Snemového ohňa. Snemového? Snáď Štvornásobného ohňa lesnej múdrosti! Či Dakotského kríža vetrov? Alebo to bol len obyčajný slávnostný táborák? Nech už je odpoveď akákoľvek, je zrejmé, že robíme rovnaké veci, avšak každý trochu inak.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie