Aktuality

10.11.2015

Zaži skautské dobrodružstvo na Stredoeurópskom Jamboree v Poľsku

Prihlás sa na Stredoeurópske Jamboree a zaži skautské dobrodružstvo v Poľsku už toto leto!

09.11.2015

Hľadáme vedúceho kontingentu na Rovermoot 2017 na Islande

Rovermoot = 9 dní plných dobrodružstva, nových priateľstiev a islandskej prírody.

06.11.2015

Za bratom Ing. Ľuborom Hottmarom – Dinom

Brat Dino rodák zo Skalice sa začal o skauting zaujímať v roku 1945. Vstúpil do 7. oddielu na Ventúrskej a tomuto oddielu ostal verný až do smrti. Začal ako skaut a postupne prešiel všetky oddielové funkcie až po vodcu. Absolvoval Oblastnú lesnú školu v Perneku a stal sa kvalifikovaným vodcom. Tento viedol až do druhého potlačenia skautingu v roku 1950.

28.10.2015

Vzdelávaj sa s RmS

Rada mládeže Slovenska v spolupráci s Nadáciou Intenda si pre teba pripravili sériu vzdelávacích seminárov so skúsenými lektormi. Projekt je spolufinancovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu.

26.10.2015

Opustil nás Ján Chryzostom Korec

Ján Chryzostom kardinál Korec sa narodil sa v Bošanoch, kde aj v roku 1934 začal skautovať.

15.10.2015

Výberové konanie – sekretariát Ústredia SLSK

Slovenský skauting vyhlasuje výberové konanie na miesto office manažéra na sekretariáte Ústredia SLSK. Radi medzi sebou privítame novú šikovnú a príjemnú kolegyňu / nového šikovného a príjemného kolegu so záujmom byť v každodennom kontakte so skautskými dobrovoľníkmi, mať na starosti sekretariát a participovať na vybraných projektoch SLSK.

15.10.2015

Zúčastni sa medzinárodného jamboree na internete. Jota – Joti 2015 je tu!

Jota – Joti je skratka pre Jamboree on the Air – Jamboree on the Internet. Ako z názvu vyplýva, je to stretnutie skautov na rádiových vlnách a v poslednej dobe už aj na internete.

Anketa


Spolu hlasov:

Zdieľanie